Актуелне вести

Подаци за повезивање претплате - АН серијски и претплатнички број

16. мај 2022.

Информација за све активне претплатнике Привредног саветника којима су потребни подаци ради повезивања активне претплате са налогом и приступања претплатничком делу на нашем новомо сајту, као и за претплатнике који током јучерашњег дана нису успели да изврше верифкацију налога. ...

Прочитај више

Нови веб портал Привредног саветника - информације за претплатнике

14. мај 2022.

Нови веб портал Привредног саветника је доступан од 14. маја 2022. Информације за претплатнике Привредног саветника, како да се пријавите и шта је све потребно да знате. ...

Прочитај више

ОЗНАЧАВАЊЕ НАЧИНА ПЛАЋАЊА У ФИСКАЛНОЈ КАСИ ЗА ВЕЋИНУ ОБВЕЗНИКА ВРАЋА СЕ НА ПРВОБИТНО РЕШЕЊЕ

13. мај 2022.

Министар финансија донео је Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна (у даљем тексту: Правилник о изменама и допуни), који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 12/22 од 12. маја 2022 године и који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, то јест 13. маја 2022. године. ...

Прочитај више

Мишљење МФИН у вези са годишњим порезом на доходак грађана за „фриленсере“

13. мај 2022.

У вези са вашим захтевом број: 000-438-03-00019/2022-0000 од 1. априла 2022. године, дајемо одговор: Одредбама члана 87. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21 - у даљем тексту: Закон) прописано је да годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварилa доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, и то: ...

Прочитај више

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ СА 1,50% НА 2,00%

12. мај 2022.

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 12. маја 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 2,00%. ...

Прочитај више

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за април 2022

12. мај 2022.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији - за април 2022: 101,5 ...

Прочитај више

Додатно објашњење МФИН за трансакције лица из члана 9. став 1. ЗПДВ

10. мај 2022.

На сајту efakture.gov.rs Министарство финансија је 10. маја 2022. објавило следеће обавештење у вези одабира пореске категорије код издавања е фактура у складу са чл. 9. ст. 1 Закона о ПДВ. ...

Прочитај више

Инструкција Министарства финансија за плаћање по профактури за субјекте јавног сектора

06. мај 2022.

Инструкција за плаћање по профактури (понуди) за субјекте јавног сектора и издавање фактуре/авансне фактуре по плаћеној профактури Инструкција за све кориснике јавних средстава који воде своје подрачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора Републике Србије и своја плаћања извршавају у оквиру платног система Управе за трезор: Приликом плаћања по профактури (понуди) неопходно је користити шифру плаћања 290 – друге трансакције, а у позиву на број одобрења обавезно је навести тачан број профактуре (понуде). ...

Прочитај више

Измене у систему електронских фактура

05. мај 2022.

Почетком маја ове године Министарство финансија је извршило одређене измене и допуне у систему електронских фактура и на сајту efaktura.gov.rs објавило обавештења у вези са тим. Преглед фактура регистрованих до 01.05.2022. у ЦРФ На наведеном сајту Министарство је издало обавештење за све субјекте да је до даљег омогућен корисницима Централног регистра фактура (ЦРФ) приступ прегледу историје регистровања фактура за фактуре регистроване до 01. маја 2022. године, без могућности измена регистрованих фактура и било каквих других интервенција. ...

Прочитај више

Новине у вези са фискализацијом (ослобођења, техничко упутство, евидентирање начина плаћања)

28. април 2022.

Влада Републике Србије на данас одржаној седници, 28. априла 2022. године донела је Уредбу о измени и допуни Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја. Уредба би требало да буде о бјављена у наредном броју „Службеног гласника РС“ и ступиће на нагу даном објављивања. ...

Прочитај више

Усвојене измењене уредбе о ограничењу цена основних намирница и нафтних деривата

28. април 2022.

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измењену и допуњену Уредбу о ограничавању цена основних животних намирница (шeћep кристал у паковању од једног килограма, брашно тип T- 400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, брашно тип T-500 у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма, јестиво сунцокретово yљe у паковању од једног литра, свињско месо – бут) у циљу даље заштите тржишта, односно спречавања деформација у формирању цена наведених роба, које су изузетно важне за снадбевање потрошача, а нарочито сиромашнијих социјалних категорија. ...

Прочитај више

Измене и допуне правилника о ПДВ и Правилника о фискализацији у вези са корпоративним картицама

22. април 2022.

Министар финансија донео је два правилника којима се у значајној мери олакшава пословање привредних субјеката обвезника фискализације у делатности трговине на мало моторним горивима у специјализованим продавницама, као и њиховим купцима, али и у другим областима где је уобчајено коришћење копротативних картица за идентификацију купаца и праћење оствареног промета. ...

Прочитај више

Одлука o привременоm ограничењу извоза

21. април 2022.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 20. априла 2022. године донела Одлуку o привременом ограничењу извоза основних пољoпривредно прехрамбених производа битних за становништво. ...

Прочитај више

Објављен је Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју

16. април 2022.

У „Службеном гласнику РС“, бр. 48 од 15. 04. 2022. године, објављен је Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју (у даљем тексту: Правилник), који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 16.04.2022. године. ...

Прочитај више

Измене прописа из области закона о електронском фактурисању

10. април 2022.

У "Службеном гласнику РС" бр. 46/2022 од 8. априла 2022. објављене су измене и допуне четири подзаконска акта у вези са применом Закона о електронском фактурисању. То су: 1. Правилник о изменама и допунама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања; 2. Правилник о допунама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура; 3. Уредба о допуни Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику и 4. Уредба о допуни Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама. ...

Прочитај више

Од 11. априла 2022. год. биће доступне продукциона и нова демо верзија система електронских фактура

08. април 2022.

Обавештавамо обвезнике Закона о електронском фактурисању да ће Министарство финансија од 11. априла 2022. учинити доступним: - продукциону верзију система е фактура (која ће се користити за реално обављање послова око електронског фактурисања) на сајту http://efaktura.mfin.gov.rs/ и - нову демо верзију система е фактура (са одређеним побољшањима и надоградњама у односу на верзију која је до сада била доступна за тестирање) на адреси https://demoefaktura.mfin.gov.rs/. ...

Прочитај више

Реферетна каматна стопа повећана је са 1,00% на 1,50%

07. април 2022.

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 7. априла 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу повећа на 1,50%. ...

Прочитај више

Државни и верски празници у априлу и мају 2022. године

28. март 2022.

Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник 43/01, 101/07 и 92/11 – у даљем тексту: Закон) у априлу и мају 2022. године нерадно се празнују: – Ускршњи празници – за запослене католике и припаднике других хришћанских заједница – почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса - од 15. до 18. априла 2022. године; – Васкршњи празници – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса - од 22. до 25. априла 2022. године. Ови дани су нерадни за све запослене, без обзира на верску припадност; – Празник рада – 1. и 2. мај – нерадни су дани за све запослене. Имајући у виду то да 1. мај 2022. године пада у недељу, празновање се помера на први наредни радни дан, тако да се Празник рада у 2022. години празнује три дана 1, 2. и 3. маја (недеља, понедељак и уторак). ...

Прочитај више

Две најчешће потешкоће приликом подношења Обрасца ОА (пореска амортизација) за 2021. годину 11.03.2022.

23. март 2022.

Поставити пдф линк ...

Прочитај више

Преузимање обрасца архивске књиге

23. март 2022.

У ПС 7/2022 објавили смо чланак о обрасцу архивске књиге. Доле је линк за преузимање прописаног обрасца архивске књиге у PDF или XML формату, а према препорукама Историјског архива Београда. ...

Прочитај више

Донета је нова Уредба о финансијској подршци обвезницима фискализације

11. март 2022.

Влада Републике Србије донела је нову Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, број 32/22, у даљем тексту: нова Уредба). Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС”, то јест од 11. марта 2022. године. ...

Прочитај више

Актуелне мере владе ради регулисања тржишта Републике Србије

11. март 2022.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 10. марта 2022. године усвојила је три одлуке и једну уредбу којима су донете мере са циљем регулисања тржишта Републике Србије. Актуелне мере владе ради регулисања тржишта Републике Србије ...

Прочитај више

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

11. март 2022.

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 10. марта 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,00%. ...

Прочитај више

Модели напомена уз финансијске извештаје у складу са Правилником за микро и друга правна лица и МСФИ за МСП (Секција "Актуелно за преузимање"), као и обрасци финансијских извештаја (Секција "Обрасци и прегледи") могу се преузети у претплатничком делу сајта

07. март 2022.

Модели напомена уз финансијске извештаје у складу са Правилником за микро и друга правна лица и МСФИ за МСП (Секција "Актуелно за преузимање"), као и обрасци финансијских извештаја (Секција "Обрасци и прегледи") могу се преузети у претплатничком делу сајта ...

Прочитај више

Пореска управа објавила је четири нова корисничка упутства за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе

04. март 2022.

Пореска управа објавила је четири нова корисничка упутства за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе ...

Прочитај више

Нови модели правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама могу се преузимати из претплатничког дела сајта

04. март 2022.

Нови модели правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама могу се преузимати из претплатничког дела сајта ...

Прочитај више

Петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2021. године, за потребе пореске амортизације

25. фебруар 2022.

Према члану 7. Старог Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе ("Сл. гласник РС", бр. 116/2004, 99/2010, 104/2018 и 8/2019), уколико је салдо појединачне групе амортизације од II до V мањи од пет просечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, целокупан салдо те групе признаје се као расход амортизације и салдо групе једнак је нули. ...

Прочитај више

Исказивање амортизације и обезвређења у статистичком извештају – додатна објашњења

11. фебруар 2022.

У ПС 2 и 3/22, у чланку о састављању Статистичког извештаја за 2021. год. у делу у табели II – Стање и промене на нематеријалним улагањима, некретнинама, постројењима, опреми и биолошким средствима, истакли смо промене у вези са начином исказивања исправке вредности по основу амортизације и обезвређења, у новом обрасцу овог извештаја. ...

Прочитај више

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

10. фебруар 2022.

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 10. фебруара 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,00%. ...

Прочитај више

Продужено је ограничење висине цена основних животних намирница за још 90 дана

02. фебруар 2022.

Влада Републике Србије донела је нову Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница („Службени гласник РС”, бр. 12/22, у даљем тексту: нова Уредба) која је ступила на снагу 2. фебруара 2022. године, а важи 90 дана од дана ступања на снагу. ...

Прочитај више

АПР је објавила правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за 2021. годину

02. фебруар 2022.

Računska i logička kontrola podataka u finansijskim izveštajima i Statističkom izveštaju vrši se u skladu sa pravilima računsko - logičke kontrole koju je utvrdio Registrator saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja. Pravila su izvedena iz podzakonskih akata kojima se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, odnosno podzakonskih akata kojima se uređuju kontni okviri, i utvrđena su prema vrsti obveznika, posebno za: ...

Прочитај више

Агенција за привредне регистре је пустила у рад нови Посебан информациони систем за пријем и јавно објављивање ФИ за 2021. годину

01. фебруар 2022.

На сајту АПР-а 31. јануара 2022. године објављена је следећа инфорамција: Пуштен у рад нови Посебан информациони систем Агенције за пријем, обраду и јавно објављивање финансијских извештаја ...

Прочитај више

Усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених од 1. фебруара 2022. године

29. јануар 2022.

Нови усклађени неопорезиви износи накнада трошкова и других примања запослених која немају карактер зараде, примењују се за исплате почев од 1. фебруара 2022. до 31. јануара 2023. године и објављени су у „Службеном гласнику РС“ бр. 10/22 од 28. јануара 2022. године. У наставку дајемо преглед нових неопорезивих износа. ...

Прочитај више

Фискални рачун за промет на мало путем самонаплатних уређаја – аутомата може да се издаје и у електронској форми

29. јануар 2022.

Министар финансија донео је Правилник о допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 10/22, у даљем тексту: допуна Правилника). ...

Прочитај више

Достављање електронских решења за 2022. годину предузетницима паушалцима

21. јануар 2022.

Пореска управа је у свом саопштењу од 20. јануара 2022. године најавила да ће у периоду од 20. до 25. јануара 2022. године свим предузетницима који плаћају порез и доприносе на паушално утврђени приход доставити електронска решења о утврђеним обавезама за 2022. годину. ...

Прочитај више

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

13. јануар 2022.

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 13. јануара 2022. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,00%. ...

Прочитај више

Фискални рачун који издаје обвезник ПДВ сматра се рачуном у смислу Закона о ПДВ

29. децембар 2021.

„Службеном гласнику РС“, бр. 127/21 од 24. децембра 2021. године, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Правилник о изменама и допунама ППДВ) који је ступио на снагу наредног дана од дана објављивања, тј. 25. децембра 2021. године. ...

Прочитај више

Закон о архивској грађи и архивској делатности – актуелности

22. децембар 2021.

Садржина овог текста су, углавном, објашњења у вези са питањима која нам упућују корисници услуга Привредног саветника у вези са применом Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС“, бр. 6/2020 – у даљем тексту: Закон), а која се односе на: 1) рок за израду и достављање надлежном архиву општег акта о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања и општег акта о начину евидентирања, заштите, и коришћења електронских докумената (да ли је тај рок 31. децембар 2021. године); 2) крајњи датум за предају преписа архивске књиге и са којом годином закључно, односно обавезу пописа архивске грађе и документарног материјала од почетка обављања делатности, односно од датума оснивања; 3) питање да ли су предузетници, огранци и представништва страних привредних друштава и удружења обвезници у складу са Законом? ...

Прочитај више

Референтна каматна стопа задржана је на нивоу од 1,00%

10. децембар 2021.

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 9. децембра 2021. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,00%. ...

Прочитај више