Судска пракса привредних судова

Информације о претплати на часопис

У издању Привредног саветника су часописи:

  • "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК", 
  • "БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА".

 

Привредни саветник и Привредни апелациони суд из Београда заједнички издају: "Билтен судске праксе привредних судова". Овај билтен наставља вишегодишњу традицију Билтена судске праксе трговинских судова.
 

Билтен излази квартално, односно четири пута годишње. У Билтену се обрађују правна схватања и сентенце (сентенце - мишљења, суд, одлуке поводом каквог нарочитог случаја) из одлука Привредног апелационог суда и Врховног касационог суда у привредним споровима, коментари и објашњења примене прописа у судској пракси и други стручни и научни прилози из домена правне и економске примене прописа. Садржај Билтена употпуњује област и материју која до сада није била обрађена у издањима "Привредног саветника".

У Билтену се објављују стручни и научни реферати, као и ставови заузети на традиционалном Саветовању судија привредних судова које се одржава сваке године, а претплатници Билтена, у оквиру претплате стичу право учешћа на саветовању (на којем поред судија привредних судова учествују правници, економисти и стручњаци из других области). На овом саветовању се расправљају и актуелна питања примене одговарајућих прописа у пракси.

 

Главни и одговорни уредник:
Судија Јелена Вилдовић Живковић

Билтен судске праксе привредних судова бр. 3/2021

15. новембар 2021.

Билтен судске праксе привредних судова у издању Привредног саветника. Број 3/2021 Београд, новембар 2021. године ...

Прочитај више