Консултантске услуге

Консултантске услуге за претплатнике у вези са објашњењем прописа и упутствима за рад пружамо путем:
- телефона;
- тикетинг система (преко форме на веб сајту или електронске поште);
- непосредних консултација у нашим просторијама уз најаву доласка.

Констултантске услуге пружамо углавном у оквиру претплате на часопис, а за сложеније ситуације и теме закључујемо посебне уговоре.

Консултантске услуге пружамо и лицима која нису наши претплатници.

Заинтересована лица могу се обратити служби претплате Привредног саветника.