Привредни саветник

Информације о претплати на часопис

У издању Привредног саветника су часописи:

  • "ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК", 
  • "БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ТРГОВИНСКИХ СУДОВА".

 

У часопису "Привредни саветник", на инструктиван начин, објашњава се примена прописа из области рачуноводства, пореског система, радних односа, спољнотрговинског и девизног система, промета роба и услуга, цена и др. Традиција дужа од 70 година најбоља је потврда квалитета и употребљивости часописа у свакодневним рачуноводственим и финансијским пословима. Часопис излази петнаестодневно у 24 броја годишње, а продаје се путем претплате.

 

Детаљније информације о претплатни на часопис “Привредни саветник”   
 и консултантске услуге за 2023. годину 

 

Директор и одговорни уредник:    
др Ратомир Ћировић

Уредник часописа и других периодичних издања:    
Иван Антић

Привредни саветник двоброј 2 и 3/2023

26. јануар 2023.

Двоброј 2 и 3 "Привредног саветника" за 2023. годину изашао је 26. јануара 2022. године. Овај број је отпремљен претплатницима који су уплатили претплату за 2023. годину (годишњу, полугодишњу или кварталну претплату за 2023. годину). Претплатници који часопис преузимају лично у просторијама Привредног саветника, двоброј 2 и 3 могу преузимати од петка, 27. јануара 2023. године у 12 часова. ...

Прочитај више