УСЛОВИ ПРОДАЈЕ И ПЛАЋАЊА

КОРИШЋЕЊЕ САЈТА ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

Услове коришћења сајта Привредног саветника - www.privsav.rs можете видети на страници Услови коришћења 

 

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Интернет продавница на сајту www.privsav.rs је власништво друштва Привредни саветник д.о.о. из Београда, Булевар краља Александра 86, ПИБ 100002581, матични број 07041268. Информације о фирми Привредни саветник д.о.о (у даљем тексту - Привредни саветник) можете видети на страници О нама – Привредни саветник (privsav.rs)

Интернет продавница Привредног саветника намењена је правним лицима и предузетницима. Уколико желите да купите производе и услуге Привредног саветника као физичко лице, молимо да контактирате нашу службу претплате.

Према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 88/2021) куповина преко интернет продавнице сматра се продајом на даљину када је купац  физичко лице које на тржишту прибавља робу или услуге у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој комерцијалној делатности. Права купца предвиђена овим Законом за даљинску трговину се не односе на купце који нису потрошач у смислу Закона о заштити потрошача тј. не односи се на правна лица и предузетнике који наручују производе и услуге за потребе њихове пословне и друге комерцијалне делатности. 

Производе и услуге коју поручите у оквиру Интернет продавнице Привредног саветника можете платити уплатом на неки од наших текућих рачуна или директно у оквиру Интернет продавнице путем платне картице (online плаћање). 

Купац који потврди куповину преузима обавезу плаћања поручених производа и услуга. 

Цена производа и услуге је изражена уз сваки производ, односно услугу која је предмет продаје на сајту и у цену је урачунат ПДВ. Цене су исказане у динарима и плаћање је могуће искључиво у динарима. 

Трошкови доставе укључени су у цену. 

Рок за испоруку нарученог производа или услуге је један до два радна дана. 

  

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Добра и услуге које поручујете путем Интернет продавнице на сајту Привредног саветника можете плаћати 

1. уплатом на неки од наших текућих рачуна (е-банкинг, налог за пренос, налог за уплату).

Наши текући рачуни су следећи:

205-5686-05               НЛБ Комерцијална банка

170-900-30                 UniCredit bank Srbia

160-186875-14            Banca Intesa

220-135317-86            ProCredit bank

При куповини у Интернет продавници Привредног саветника, можете одабрати опцију штамапања уплатнице на којој се налазе сви потребни подаци за плаћање.

2. Платном картицом (Visa, Mastercard, Maestro, DinaCard, AMEX) - Уколико сте на нашој интернет продавници као начин плаћања изабрали платну картицу бићете преусмерени на страницу пружаоца платних услуга - AllSecure. 

Плаћање производа на нашој интернет продавници је могуће извршити на један од следећих начина: платним картициама - VISA, Maestro, MasterCard, AMEX или DinaCard које подржавају плаћање преко интернета. Плаћање картицама је реализовано у сарадњи са AllSecure doo и Banca Intesa и обавља се на безбедан и сертификован начин преко AllSecure Payment Gateway-а, једноставним уносом података са платне картице.

На сајту пружаоца платних услуга вршите унос података Ваше платне картице. Након што се унесу подаци о кратици и потврди плаћање, банка ауторизује трансакцију и тиме је поруџбина одобрена и улази у даљи процес припреме за испоруку или преузимање. Износ ће бити резервисан на вашој картици (рачуну) и неће Вам бити расположив за другу намену. 

Трансакција ће бити комплетирана и износ скинут са вашег рачуна тек када су производи припремљени за транспорт и предати курирској служби. У случају да се плаћање не комплетира, односно износ се не скине са рачуна до истека 14 дана од прихватања Ваше поруџбине, та поруџбеница ће бити отказана и избрисана. Након истека рока од 14 дана, средства резервисана на Вашем рачуну се ослобађају и биће Вам поново на располагању. Након тога можете поновити исту или нову поруџбину, и извршити плаћање везано за њих. Пре приступања куповини путем онлајн продавнице проверите код банке која је картицу издала да ли Ваша картица подржава плаћање преко интернета.

Уколико је трансакција извршена, бићете враћени на сајт Привредног саветника, са обавештењем да је плаћање успешно обављено.

Уколико трансакција из неког разлога не буде обављена, бићете такође враћени на наш сајт са обавештењем о неуспелој трансакцији. У случају неуспеле трансакције, можете покушати поново или изабрати други начин плаћања. Из сигурносних разлога, подаци о Вашој платној картици су видљиви само пружаоцу платних услуга као процесору картица, па се комплетан процес наплате обавља на страницама пружаоца платних услуга. Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми. 

Изјава о конверзији

Сва плаћања ће бити извршена у локалној валути Републике Србије - динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије.  Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригнианле цене наведене на нашем сајту.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Заштита приватности корисника

У име Интернет продавнице – Привредни саветник, обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/ корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са mailing листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени Интернет продавнице – Првредни саветник (и пословни партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Изјава о ПДВ-у

ПДВ је урачунат у цену и нема скривених трошкова.

Безбедност онлајн плаћања на нашем сајту

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола, применом најсавременијих метода токенизације осетљивих података, и у складу са PCI-DSS стандардима. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни трговцу.

3D Secure заштита за све трговце и купце AllSEcure Payment Gateway користи највише глобалне стандарде заштите и приватности података. Сви трговци који користе AllSecure Payment Gateway су аутоматски укључени у 3D-Secure заштиту, чиме се купцима гарантује безбедност куповине. Бројеви платних картица купаца се не чувају на систему трговца, а сам упис се штити SSL енкрипцијом података.

PCI DSS Стандарди - AllSecure Payment Gateway се константно усаглашава са свим захтевима кратичарских организација у циљу повећавања нивоа безбедности трговаца и купаца. Од 2005 године до данас, без прекида, систем је сертификован као PCI-DSS Level 1 што представља највиши стандард у индустрији. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) је норма која дефинише неопходне мере безбедности при обради, чувању и преношењу осетљивих картичарских података. PCI стандардима се штите осетљиви подаци о кориснику картице током целог процеса плаћања: од момента уноса података на продајном месту трговца, током комуникација између трговца, релевантних банака и картичарских организација, као и касније чување тих података.

 

УСЛОВИ ИСПОРУКЕ

Достава поруџбина креираних путем Интернет продавнице Привредног саветеника врши се по избору купца, на неколико начина: поштанском службом или личним преузимањем у пословним просторијама Привредног саветника за штампана издања, или путем дигиталних средстава испоруке - дигитални подаци, кроз приступ дигиталним/интернет сервисима и услугама, за одговарајуће услуге (Електронско издање, вебинари, online курсеви и друге дигиталне услуге и сервиси).

Испорука поштанском службом

Пошиљке шаљемо поштанском службом ЈП Пошта Србије. Уобичајено време предаје  је један до два радна дана од тренутка поручивања, време испоруке још један до пет радних дана.

До одступања и продужења рока испоруке може доћи уколико прималац није на адреси код првог покушаја испоруке, државних празника, лоших временских услова или свих осталих непредвиђених ситуација у транспорту на које превозник или продавац није могао да утиче. Све артикле које Вам шаљемо, пакујемо у заштитну фолију/амбалажу како би до Вас стигли у стању у каквом смо Вам их и послали. Трошак паковања не наплаћујемо, односно исти је у урачунат у продајну цену. Трошкови доставе су укључени у продајну цену производа.

Преузимање у пословним просторијама Привредног саветника

Уколико желите лично да преузмете своју поруџбину, приликом поручивања је потребно да одаберете опцију - преузимање у пословним просторијама Привредног саветника. Преузимање се врши на нашој адреси у улици Булевар Краља Александра 86, 11000 Београд (мезанин), у просторијама наше службе претплате и експедиције.

За лично преузимање је пожељно да поседујете доказ о плаћању у електронској или штампаној форми. Рок за преузимање у нашим просторијама је 15 радних дана, а по истеку рока, статус поруџбине договарамо са купцем.

Купци који су физичка лица и купују производе и услуге Привредног саветника за личну употребу, за разлику од правних лица или предузетника (који купују за обављање пословне, односно друге комерцијалне делатности) не могу поручивати добра и услуге путем Интернет продавнице. Физичка лица могу куповати искључиво путем класичне продаје на мало, у нашим пословним просторијама у Булевару краља Александра 86 у Београду. Уколико сте физичко лице, заинтересовано за куповину добара и услуга Привредног саветника, препоручујемо да контактирате нашу службу претплате. Контакт подаци се налазе на страници Контакт – Привредни саветник (privsav.rs)

Испорука путем дигиталних средстава испоруке

Испорука дигиталних добара и услуга, као што су Електронско издање, вебинари, online курсеви и друга добра и услуге које Привредни саветник продаје у форми приступа online сервисима и услугама, врши се путем одобравања/омогућавања приступа  одговарајућем ресурсу који је доступан на интернету. 

Одобравање/омогућавање приступа је најчешће временски ограничено, а у складу са спецификацијама online производа/услуге које су јасно истакнуте на сајту Привредног саветника или у рекламном материјалу, у делу који се односи на опис/карактеристике одговарајућег online производа или услуге.

Параметри за приступ интернет услугама и сервисима који су предмет продаје од стране Привредног саветника, купцима се достављају путем електронске поште или информације на приватном делу сајта доступном искључиво активним претплатницима.

 

РЕКЛАМАЦИЈЕ

На замену неисправних производа има право сваки купац, ако је на производу јасно видљиво да грешка није настала неправилним коришћењем већ да је дошло до грешке у штампању, односно производњи, паковању или транспорту.

Рок за пријаву оштећења у транспорту је 5 радних дана од пријема пакета.

Рок за одговор на рекламацију је 2 радна дана од пријема рекламације. Рок за решавање по рекламацији је такође 2 радна дана од пријема рекламације. 

У случају позитивне одлуке о решавању рекламације, поврат робе се врши о трошку Привредног саветника. 

Пријава рекламације се врши контактирањем службе претплате Привредног саветника, а производ намењен за повраћај потребно је адекватно спаковати, како не би дошло до оштећења у транспорту. Уз производ који је предмет рекламације, потребно је приложити одговарајуће податке за идентификацију пошиљаоца. 

Након што рекламиран производ стигне у наше просторије и изврши се провера оправданости рекламације, за позитивно потврђене рекламације исправан производ ће бити испоручен на адресу купца. 

Уколико производ више немамо у понуди, биће извршен повраћај новца или ће бити омогућена замена за неки други производ и услугу у договору са купцем. Повраћај производа могуће је извршити и лично у нашим пословним просторијама.

У случају повраћаја средстава купцу кој је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћаја, тај повраћај се вриш искључиво преко исте VISA, Maestro, MasterCard, или AMEX DinaCard картице која је коришћена за плаћање. Ово значи да ће наша банка на наш захтев обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

Подношење рекламације може се извршити телефоном, мејлом или личним доласком у просторије Привредног саветника. За рекламације је надлежан служба претплате Привредног саветника – контакт подаци се налазе на страници нашег сајта: Контакт – Привредни саветник (privsav.rs)