Збирка прописа о ПДВ

Издање: Фебруар 2023. год.

Посебно издање

Садржи важеће прописе из области ПДВ:

● пречишћен текст Закона о ПДВ са одредбама које су на снази;
● Правилник о ПДВ са свим последњим изменама и допунама;
● релевантне Уредбе којима се уређује практична примена ПДВ и
● све обрасце који се подносе у вези са ПДВ.
 

Прегледно и сакупљено све на једном месту.
 

Обим: 214 страна

Цена: 2.200 дин са ПДВ.