Аналитички контни план за друга правна лица

 

Аналитички контни план за друга правна лица
И. Антић и М. Неговановић

- Друго издање - 
Децембар, 2021.

 

Нови Закон о рачуноводству уважио је специфичности разних других
правних лица и наставио да прописује да пословне књиге воде на њиховим
специфичностима прилагођеном контном оквиру и финансијске извештаје презентују на посебним обрасцима за друга правна лица.
У новом издању, као и ранијих година, извршили смо детаљни је рашчлањавање прописаних троцифрених рачуна Правилника о контном оквиру за друга правна лица и могу да га кори сте разне недобитне организације.

 ЦЕНА: 2.000 динара