БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА ДВОБРОЈ 1 и 2/2023

С А Д Р Ж А Ј

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ 

 

I. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


II. СЕНТЕНЦЕ

 

III. РЕФЕРАТИ

 

Бранко Станић
судија Врховног касационог суда 
Татјана Матковић Стефановић   
судија Привредног апелационог суда 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

 

др Драгиша Б. Слијепчевић
судија Врховног касационог суда

СУДСКО УТВРЂЕЊЕ ЦЕНЕ ПРИНУДНОГ ОТКУПА И ПРОДАЈЕ АКЦИЈА

 

др Мирко Васиљевић
редовни професор Универзитета у Београду – Правни факултет

ПРИВРЕДА И ПРАВНИ РЕЖИМ НЕКИХ ПРАВА МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА – јединство интереса или јединство супротности

 

Бранко Станић
судија Врховног касационог суда

ПОНУДА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА И УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ  АКЦИЈА У ПОСТУПКУ ПРЕУЗИМАЊА И ПОСТУПКУ ПРИНУДНОГ ОТКУПА АКЦИЈА

 

 

 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

 

Поштоване колегинице и колеге,

Пред вама је тематски двоброј Билтена судске праксе Привредног апелационог суда. 

Овај пут Билтен је посвећен статусним споровима и споровима поводом поступка  приватизације, кроз праксу Привредног апелационог суда у периоду од 2015–2022. године.

Билтен садржи одговоре на питања првостепених судова, усвојене на седницама Одељења за привредне спорове, као и сентенце из издвојених одлука овог суда. 

Такође, у овом броју Билтена објављујемо и раније презентоване реферате, и то: 

– Бранка Станића[1], судије Врховног касационог суда и Татјане Матковић Стефановић[2],  судије Привредног апелационог суда: „Измене и допуне Закона о привредним друштвима“;

– др Драгише Б. Слијепчевића[3],  судије Врховног касационог суда: „Судско утврђење цене принудног откупа и продаје акција“;

– др Мирка Васиљевића, редовног професора Универзитета у Београду – Правни факултет: „Привреда и правни режим неких права мањинских  акционара – јединство интереса или јединство супротности“;

– Бранка Станића, судије Врховног касационог суда: „Понуда за преузимање акција и утврђивање  цене  акција у поступку преузимања и поступку принудног откупа акција“.
 

С поштовањем,

Главни и одговорни уредник Билтена

Судија Татјана Ђурица

 

 

 [1] Сада судија Врховног суда

[2] Сада судија Врховног суда

[3] Сада судија Врховног касационог суда у пензији