ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата бонитетне изврсности који представља један од најважнијих ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ДЕФИНИШЕ КВАЛИТЕТ ПОСЛОВАЊА.
Само 2% фирми у Србији испуњава критеријуме за ААА оцену бонитетне изврсности.

 

 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

14.11.2017

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за октобар 2017: 100,2

Потрошачке цене у Србији у октобру 2017. године, у односу на септембар 2017. године порасле су за 0,2%.
Потрошачке цене у Србији у октобру 2017. у односу на октобар 2016. године повећане су за 2,8%.
Потрошачке цене у октобру 2017. у односу на децембар 2016. године повећане су за 3,0%

25.10.2017

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса од 1.11.2017. године до 31.01.2018. године:

- 23.074,00 динара (35% од 65.927,00)

25.10.2017

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом - 33.219,00 динара (за октобар 2017.) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. У наредном месецу

25.10.2017

Просечна зарада у Републици Србији у септембру 2017 :

- бруто: 66.438,00 динара
- нето: 48.212,00 динара

25.10.2017

Највиша основица доприноса:

- од 1.11.2017. године 332.190,00 дин
- од 1.10.2017. године 325.470,00 дин

12.09.2016

Mинимална цена рада по радном часу у Србији од 1. јануара 2018. године износиће 143 динара.

Између Владе Републике Србије и синдиката, постигнута је сагласност о висини минималне цене рада. Према договору минимална цена рада за 2018. годину изосиће 143 динара по радном часу без пореза и доприноса. Одлука Социјално-економског савета усвојена је 12.09. 2017.

08.08.2017

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у јули-децембар 2017. године износи 0,210076.

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је у члану 140. Став 2. Закона о становању и одржавању зграда Коефицијент је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 75/2017, од 4.августа 2017.
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупине за период јануар-јун 2017. године износио је 0,209862.

08.07.2016

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 08.07. 2016. године смањена је за 0,25 процентних поена и износи 12,00%.

У складу са Законом о затезној камати, Народна банка Србије на својој интернет страници објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 08.07.2016. године износи 12,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 4,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

31.01.2016

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.668.700 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину износи 3.668.700 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2015. годину износи 256.738 динара.

26.01.2016.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2016. ДО 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2017. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

Електронско издање часописа
"Привредни саветник и регистар прописа - ДВД 2016"

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО И УПУТСТВА


Нова издања "Привредног саветника"

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


25. април 2017:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2017

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.1. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

2. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

3. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

4. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
5. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
6. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
7. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

Привредни саветник организује саветовање на тему:

ПРИМЕНА НОВИХ ПОРЕСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

- 7. дец. : Ужице, Сента
- 8. дец. : Чачак, Суботица
- 11. дец. : Београд, Нови Сад
- 12. дец. : Ниш, Крагујевац
- 13. дец. : Ваљево, Врњачка Бања
- 14. дец. : Шабац, Јагодина

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

20. 11. 2017.

НАЈАВЉЕНО ЈЕ ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И САДРЖИНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ (ОБРАЗАЦ ПОПДВ) ЗА 1. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

16. 11. 2017.

ОД СУБОТЕ 18. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
НА СНАЗИ ЈЕ ПРАВИЛНИК КОЈИ ТРЕБА ДА ПРИМЕЊУЈУ ТРГОВЦИ КОЈИ ПРОДАЈУ РОБУ ИЛИ УСЛУГЕ НА ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

11. 11. 2017.

НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ОБЈАВЉЕНА СУ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

09. 11. 2017.

ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ (11. НОВЕМБАР) ПРАЗНУЈЕ СЕ НЕРАДНО

09. 11. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ OД 3.5%

09. 11. 2017.

На сајту Пореске управе објављено је:

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТ
НА ОБРАСЦУ ППДГ-1С

На захтев претплатника организујемо ново саветовање на тему

НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ

Место одржавања:
БЕОГРАД, Булевар краља Александра 86,
(Сала на V спрату пословне зграде
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА )

Датум одржавања:
6. НОВЕМБРА 2017. у 9,00 часова

БРОЈ МЕСТА ЈЕ ОГРАНИЧЕН НА 80 !!!
Због ограниченог броја места, пре уплате потребно је извршити пријављивање на телефоне 011/3209-645 или 011/3209-630

Детаљније

Привредни саветник организује саветовање на тему:

НОВА ЕВИДЕНЦИЈА ПДВ, САСТАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ ОД 1. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ И ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ

- 19. окт. : Ужице,Суботица
- 20. окт. : Чачак, Зрењанин
- 23. окт. : Београд, Нови Сад
- 24. окт. : Ниш, Крагујевац
- 25. окт. : Шабац, Врњачка Бања
- 26. окт. : Ваљево, Јагодина
- 30. окт. : Београд

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније

09. 10. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА НА НИВО ОД 3,5 ОДСТО

07. 10. 2017.

Објављен је нови Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ у „Службеном гласнику РС“, бр. 90/17, који ће се примењивати од 01.01. 2018. године

Привредни саветник организује:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Трајање:   06.10. 2017. - 09.12. 2017.

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Детаљније      Пријава      Видео

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

21. септембра 2017. године

Детаљније      Пријава      Видео

11. 09. 2017.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ПРОПИСЕ О НЕОБАВЕЗНОЈ ОВЕРИ ДОКУМЕНАТА ПЕЧАТОМ

07. 09. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА ЈЕ НА 3,75%

11. 08. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

10. 07. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

08. 06. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

23. 05. 2017.

НОВА АПЛИКАЦИЈА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА РАД ПОРТАЛА еПОРЕЗИ

12. 05. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 05. 2017.

Услуга сервирања и послуживања пекарских и млечних производа у објекту пекаре опорезује се по посебној стопи

27. 04. 2017.

Омогућено је достављање консолидованих финансијских извештаја АПР за 2016. год. од 26. априла 2017. год

26. 04. 2017.

РОКОВИ ЗА:

- 1. уплату доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу прописану основицу
- 2. за подношење обрасца М – 4


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!