нађи

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

13.08.2014.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за јул 2014: 99,9

Потрошачке цене у Србији јулу 2014. године, у односу на претходни месец, у просеку су опале за 0,1%.
Потрошачке цене у Србији у јулу 2014. године, у односу на јул 2013. године, повећане су за 2,1 %, док су у односу на децембар 2013. године повећане за 1,8%.

28.07.2014.

Најнижа основица доприноса
од 1.8.2014 до 31.10.2014
односно до објављивања нових података:

21.716 динара

25.07.2014

Просечна зарада у Републици Србији у јуну 2014:

- бруто: 61.992,00 динара
- нето: 44.883,00 динара

25.07.2014

Највиша основица доприноса:

- од 01.08.2014. године 309.960 дин

- од 01.07.2014. године 304.830 дин

25.07.2014

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
- 30.996,00 динара (за јул) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

13.06.2014

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 13. 6. 2014. године смањена је за 0,5 процентних поена и износи 16,50%.

У складу са Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 13.6. 2014. године износи 16,50%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 8,50%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

04.03.2014.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јануар - јун 2014. године
износи: 0,20067

("Службени гласник РС", бр. 24/2014)

4. децембар 2013.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2014. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

21. јули 2014

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
БРОЈ 6/2014,
издање
17. јули 2014.


14. мај 2014:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2014


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
- Прво издање -

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- пето измењено и допуњено издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друг издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.


ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Детаљније на наредној страни

Одговор на нападе на Привредни саветник и нове рачуноводствене прописе:

1. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
2. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
3. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
4. Примедбе на назакониту приватизацију Привредног саветника

Привредни саветник и Регистар прописа

"ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ 2013"
је испоручено сталним претплатницима

Упутства и детаљи на следећој страни

20. 08. 2014.

Курс о вођењу рачуноводства привредних друштава почиње
18. септембра 2014. године

08. 08. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 8,50%

29. 07. 2014.

Донет је Правилник о исправци грешке при евидентирању пореза и споредних пореских давања

29. 07. 2014.

У претплатничком делу - колона "АКТУЕЛНО ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ" - нашег сајта дати су примери општег акта (правилника) о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, као и за лица која примењују Правилник за микро и друга правна лица, који претплатници могу бесплатно преузети.

22. 07. 2014.

Објављени су Закон о изменама и допунама Закона о раду и Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању

18. 07. 2014.

У претплатничком делу - колона "АКТУЕЛНО ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ" - нашег сајта дат је пример општег акта (правилника) о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују Правилник за микро и друга правна лица, који претплатници могу бесплатно преузети.

17. 07. 2014.

Пореска управа је упутила позив пореским обвезницима на заједничку борбу против сиве економије

15. 07. 2014.

Обавештење о начину добијања уверења о броју запослених код послодавца које треба приложити уз захтев за остваривање повраћаја дела плаћених пореза и доприноса за новозапослена лица

10. 07. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 8,50%

03. 07. 2014.

Пореска управа је на свом сајту објавила корисничко упутство које се односи на примену олакшица по основу пореза и доприноса приликом запошљавања нових лица
од 1. Јула 2014. године

01. 07. 2014.

Престала је да важи Уредба о подстицању запошљавања

28. 06. 2014.

Пореске пријаве за ПДВ се од 1. јула 2014. године подносе искључиво електронски

13. 06. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ СМАЊЕНА НА 8,50%


11. 06. 2014.

Привредни саветник организује саветовање

НОВИ ПРОПИСИ ,
ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА И НОВИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОПИСА У 2014. ГОДИНИ

Детаљније

09. 06. 2014.

Објављен је нови Правилник о садржају пореског биланса за недобитне организације – обвезнике пореза на добит правних лица

02. 06. 2014.

Стопе доприноса за ПИО се повећавају, а стопе доприноса за здравствено осигурање се смањују од 1. августа 2014. године

30. 05. 2014.

ОДРЖАН ЈЕ СЕМИНАР О ТРАНСФЕРНИМ ЦЕНАМА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

29. 05. 2014.

Одлаже се повећање стопе доприноса за ПИО и смањење стопе доприноса за здравствено осигурање за 1. август 2014. године

28. 05. 2014.

ЗАМЕНА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД. МОГУЋА ЈЕ ДО 3. ЈУНА 2014. ГОД.

23. 05. 2014.

САОПШТЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ВЕЗИ НАБАВКИ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

19. 05. 2014.

Привредни саветник“ д.о.о. уплатио је помоћ у износу од 1.000.000 динара за отклањање последица ванредних околности изазваних поплавама.
Позивамо претплатнике да у складу са својим могућностима уплате помоћ на рачун Владе Републике Србије за помоћ угроженима.

РАЧУНИ ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМА

12. 05. 2014.

У случају постојања родбинских, брачних и ванбрачних веза између оснивача различитих правних лица, где се једно физичко лице појављује као 100% власник једног правног лица, а друго физичко лице као 100% власник другог правног лица,
та два правна лица се не сматрају повезаним лицима


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!