ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Детаљније на наредној страни

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

29.07.2015.

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса у 2015. години од 1.8.2015

21.506 динара

24.07.2015

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом -
30.651,00
динара (за јул) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

24.07.2015

Просечна зарада у Републици Србији у јуну 2015:

- бруто: 61.302,00 динара
- нето: 44.583,00 динара

24.07.2015

Највиша основица доприноса:

- од 01.08.2015. године 306.510 дин
- од 01.07.2015. године 302.435 дин

13.07.2015.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за јун 2015: 100,5

Потрошачке цене у Србији у јуну 2015. године, у односу на претходни месец, су повећане за 0,5%.
Потрошачке цене у Србији у јуну 2015. године, у односу на јун 2014. године, повећане су за 1,9%. Раст потрошачких цена у јуну 2015. године у односу на децембар 2014. године износио је 2,1%.

12.06.2015

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 12. 6. 2015. године смањена је за 0,5 процентних поена и износи 14,00%.

У складу са Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 12. 6. 2015. године износи 14,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 6,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

26.02.2015

Највиша годишња основица доприноса за обабвезно социјално осигурање у 2014. години износи 3.685.560 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.729.787 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2014. годину износи 257.234 динара.

26.01.2015.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2015. ДО 31. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

4.3.2015.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јануар - јуни 2015. године
износи: 0,203295

("Службени гласник РС", бр. 22/2015)

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2015. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDFЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

19. јун 2015

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
БРОЈ 5 и 6/2015,
издање
19. јун 2015.


20. март 2015:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2015


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- пето измењено и допуњено издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друг издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.1. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

2. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
3. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
4. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
5. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

Електронско издање часописа
"Привредни саветник и регистар прописа - ДВД 2014"

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО

ДВД 2014 је испоручен са часописом "Привредни саветник" бр. 14 свим претплатницима који имају уплаћену претплату за целу 2014.годину и прва три квартала у 2015. години

17. 07. 2015.

Информација о обавези достављања консолидованог годишњег извештаја о пословању - 16. јул 2015

15. 07. 2015.

ОБАВЕЗУ ДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ИМАЈУ САМО ВЕЛИКА И ЈАВНА МАТИЧНА ДРУШТВА

14. 07. 2015.

ОБАВЕЗУ ДОСТАВЉАЊА ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ИМАЈУ САМО ВЕЛИКА И ЈАВНА МАТИЧНА ДРУШТВА

13. 07. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА 6,00%

06. 07. 2015.

Посебан информациони систем за консолидоване финансијске извештаје доступан корисницима

23. 06. 2015.

Позив Министарства трговине, туризма и телекомуникација угоститељима да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!