ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Детаљније на наредној страни

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

25.11.2015

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
- 30.383,50
динара (за новембар) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

25.11.2015

Просечна зарада у Републици Србији у октобру 2015:

- бруто: 60.767,00 динара
- нето: 44.124,00 динара

25.11.2015

Највиша основица доприноса:

- од 01.12 .2015. године 303.835,00 дин
- од 01.11 .2015. године 302.515 дин

12.11.2015.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за октобар 2015: 99,8

Потрошачке цене у Србији у октобру 2015. године, у односу на претходни месец, пале су за 0,2%. Потрошачке цене у Србији у октобру 2015. године, у односу на октобар 2014. године, повећане су за 1,4%. Раст потрошачких цена у октобру 2015. године у односу на децембар 2014. године износио је 1,8%.

30.10.2015.

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса у 2015. години од 1.11.2015

21.552 динара

15.10.2015

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 15. 10. 2015. године смањена је за 0,5 процентних поена и износи 12,50%.

У складу са Законом о затезној камати,  Народна банка Србије на својој интернет страници објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 15. 10. 2015. године износи 12,50%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 4,50%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

22.09.2015

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар – децембар 2016. године износи 121 динар (нето) по радном часу.

Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2016. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 79/15 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2015. године и раније, ако се исплаћују у 2016. години.

26.02.2015

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање у 2014. години износи 3.685.560 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.729.787 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2014. годину износи 257.234 динара.

26.01.2015.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2015. ДО 31. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

7.8.2015.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јули - децембар 2015. године
износи: 0,193009

("Службени гласник РС", бр. 69/2015)

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2015. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

Нова издања "Привредног саветника"

ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.


Електронско издање часописа
"Привредни саветник и регистар прописа - ДВД 2014"

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

2. новембар 2015

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ДВОБРОЈ
8 и 9/2015,
издање
29. септембар 2015.


20. март 2015:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2015


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.1. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

2. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

3. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
4. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
5. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
6. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

30. 11. 2015.

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ РАЧУНОВОДСТВА И ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА
„УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА“

29. 11. 2015.

ПРИМЕНА ПДВ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА
(Нова мишљења Минстарства финансија)

Саветовање на тему
“Примена измена Закона о ПДВ и припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2015. годину” ће бити одржано у следећим градовима:

Ужице, Суботица: 30.XI 2015.
Чачак, Нови Сад: 01.XII 2015.
Крагујевац, Ниш: 02.XII 2015.
Београд, Зајечар: 03.XII 2015.
Ваљево, Крушевац: 04.XII 2015.

Детаљније

29. 11. 2015.

Састављање финансијских извештаја за пословну годину различиту од календарске – обавештење АПР-а

25. 11. 2015.

Обавештење АПР: Финансијски извештаји за 2015. годину састављају се искључиво у електронској форми, и достављају потписани квалификованим електронским потписом законског заступника

19. 11. 2015.

Објашњење о примени члана
10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ
у области грађевинарства

16. 11. 2015.

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

23. 10. 2015.

Шта се сматра добрима и услугама из области грађевинарства

15. 10. 2015.

ДОНЕТИ СУ ПРАВИЛНИЦИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ
ОД 15. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ

15. 10. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА ЈЕ НА 4,50%

09. 10. 2015.

Саопштење Уставног суда у вези са прописивањем законског основа за престанак радног односа због навршења одређених година живота, које се односи само на жене

07. 10. 2015.

Неопорезив износ дневница
за службена путовања у иностранство од 14. 10. 2015. године за све привредне субјекте биће 15 ЕВРА

07. 10. 2015.

Донет је Правилник
о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за ПДВ

01. 10. 2015.

Обавештење Министарства државне управе и локалне самоуправе у вези са пензионисањем жена и применом члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

23. 09. 2015.

Привредна комора Београдa и Привредни саветник организују:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

22. 09. 2015.

АПР је омогућила замену редовних годишњих финансијских извештаја за 2014. годину

21. 09. 2015.

НОВЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА

21. 09. 2015.

ПРЕДЛОЖЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПДВ

13. 09. 2015.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 5,00%

10. 09. 2015.

Чланак о примени Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу који је објављен у „Регистру прописа“, бр. 7/15 можете прочитати у претплатничком делу сајта у колони "Актуелно".

08. 09. 2015.

Препорука министра просвете, науке и технолошког развоја за одлазак у пензију запослених у школама

08. 09. 2015.

Упутство понуђачима у вези измена и допуна Закона о јавним набавкама


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!