ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК

Носилац је сертификата бонитетне изврсности који представља један од најважнијих ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ДЕФИНИШЕ КВАЛИТЕТ ПОСЛОВАЊА.
Само 2% фирми у Србији испуњава критеријуме за ААА оцену бонитетне изврсности.

 

 

Зависна правна лица:


Партнери:

 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

12.09.2016

Mинимална цена рада по радном часу у Србији од 1. јануара 2018. године износиће 143 динара.

Између Владе Републике Србије и синдиката, постигнута је сагласност о висини минималне цене рада. Према договору минимална цена рада за 2018. годину изосиће 143 динара по радном часу без пореза и доприноса. Одлука Социјално-економског савета усвојена је 12.09. 2017.

12.09.2017

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за август 2017: 100,2

Потрошачке цене у Србији у августу 2017. године, у односу на јул 2017. године порасле су за 0,2%.
Потрошачке цене у Србији у августу 2017. у односу на август 2016. године повећане су за 2,5%.
Потрошачке цене у августу 2017. у односу на децембар 2016. године повећане су за 2,7%

25.08.2017

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом - 33.125,50 динара (за август 2017.) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. У наредном месецу

25.08.2017

Просечна зарада у Републици Србији у јулу 2017 :

- бруто: 66.251,00 динара
- нето: 48.101,00 динара

25.08.2017

Највиша основица доприноса:

- од 1.9.2017. године 331.255,00 дин
- од 1.8.2017. године 339.285,00 дин

08.08.2017

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у јули-децембар 2017. године износи 0,210076.

Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине стана у својини грађана који користи закупац стана на неодређено време, утврђен је у члану 140. Став 2. Закона о становању и одржавању зграда Коефицијент је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 75/2017, од 4.августа 2017.
Коефицијент за израчунавање висине месечне закупине за период јануар-јун 2017. године износио је 0,209862.

25.07.2017

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса од 1.08.2017. године до 31.10.2017. године:

- 23.446,00 динара (35% од 66.989,00)

08.07.2016

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 08.07. 2016. године смањена је за 0,25 процентних поена и износи 12,00%.

У складу са Законом о затезној камати, Народна банка Србије на својој интернет страници објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 08.07.2016. године износи 12,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 4,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

31.01.2016

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.668.700 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину износи 3.668.700 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2015. годину износи 256.738 динара.

26.01.2016.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2016. ДО 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2017. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

Електронско издање часописа
"Привредни саветник и регистар прописа - ДВД 2016"

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО И УПУТСТВА


Нова издања "Привредног саветника"

ПРИРУЧНИК
за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике


Група аутора

- Друго издање -
Јануар, 2017.

Обим: 1.350 странa


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


25. април 2017:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2017

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.1. Објашњења Привредног саветника о начину билансирања девизних аванса потврђена су од стране Одбора за МРС (IASB) и прописана су као обавезујућа

2. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

3. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

4. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
5. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
6. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
7. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

Привредни саветник организује:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Трајање:   06.10. 2017. - 09.12. 2017.

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Детаљније      Пријава      Видео

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

21. септембра 2017. године

Детаљније      Пријава      Видео

11. 09. 2017.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ПРОПИСЕ О НЕОБАВЕЗНОЈ ОВЕРИ ДОКУМЕНАТА ПЕЧАТОМ

07. 09. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
СМАЊЕНА ЈЕ НА 3,75%

11. 08. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

10. 07. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

08. 06. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

23. 05. 2017.

НОВА АПЛИКАЦИЈА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА РАД ПОРТАЛА еПОРЕЗИ

12. 05. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 05. 2017.

Услуга сервирања и послуживања пекарских и млечних производа у објекту пекаре опорезује се по посебној стопи

27. 04. 2017.

Омогућено је достављање консолидованих финансијских извештаја АПР за 2016. год. од 26. априла 2017. год

26. 04. 2017.

РОКОВИ ЗА:

- 1. уплату доприноса за обавезно социјално осигурање на најнижу прописану основицу
- 2. за подношење обрасца М – 4

12. 04. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

03. 04. 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
- од 1. априла 2017. године неће бити доступне адресе е-поште objedinjena.naplata@purs.gov.rs и porez.dobit@purs.gov.rs

28. 03. 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦ. ОСИГУРАЊЕ ПЛАЋАЈУ НА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНИ ПРИХОД

23. 03. 2017.

У претплатничком делу - колона "АКТУЕЛНО ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ" - нашег сајта дати су примери општег акта (правилника) о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, као и за лица која примењују Правилник за микро и друга правна лица.

23. 03. 2017.

САОПШТЕЊЕ АПР У ВЕЗИ СА ЗАВРШЕТКОМ ОБРАДЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТАТИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

16. 03. 2017.

САОПШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ПОВОДОМ ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА ПРИЛИКОМ СЛАЊА ОБРАСЦА ППДГ-1С

15. 03. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

15. 03. 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОСТАВЉАЊУ
ОБРАЗАЦА - ППДГ-1С И ПБ 2

14. 03. 2017.

ДОНЕТИ СУ ПРАВИЛНИЦИ ЗА БЛИЖУ ПРИМЕНУ ЧЛАНА 12. ЗАКОНА О ПДВ, КОЈИ УРЕЂУЈУ МЕСТО ПРОМЕТА УСЛУГА

10. 03. 2017.

ОБРАЗАЦ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-2Р се може преузети у претплатничком делу на главној страни
(Колона "Актуелно за преузимање")

10. 03. 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О О ПОДНОШЕЊУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ППДГ-1С

10. 03. 2017.

ОТПОЧИЊАЊЕ РАДА ДЕВИЗНОГ КРТ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР И МИГРАЦИЈА ДЕВИЗНИХ РАЧУНА ИЗ НБС

Привредни саветник организује :

САВЕТОВАЊЕ

ПРИМЕНА ИЗМЕЊЕНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПДВ ПРИЛИКОМ ОПОРЕЗИВАЊА ПРОМЕТА УСЛУГА ОД 1. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ


Ужице, Суботица: 13.III. 2017.
Чачак, Зрењанин: 14.III. 2017.
Ниш, Нови Сад: 15.III. 2017.
Београд, Крагујевац: 16.III. 2017.
Шабац, Врњачка Бања: 17.III. 2017.

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Детаљније      Видео

Привредни саветник организује :

СЕМИНАР

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2017. ГОДИНУ

- 17. март . : Београд -

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501
у 9,00 часова

Детаљније     Пријава    Предрачун
Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

20. 02. 2017.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

02. 02. 2017.

НОВИ УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА ОД 1. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ

30. 01. 2017.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2017. ДО 31. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!