нађи

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

СРЕДЊИ КУРС ДИНАРА 31.12.2013.

1 EUR = 114,6421

1 USD = 83,1282

1 CHF = 93,5472

Курсна листа број 252 формирана на дан 31.12.2013.

11.04.2014.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за март 2014: 99,7

Потрошачке цене у Србији у марту 2014. године, у односу на претходни месец, у просеку су пале за 0,3%.
Потрошачке цене у Србији у марту 2014. године, у односу на март 2013. године, повећане су за 2,3 %.

25.03.2014

Највиша основица доприноса:

- од 01.04.2014. године 304.225 дин

- од 01.03.2014. године 262.190 дин

25.03.2014

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
- 30.422,50 динара (за март) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

25.03.2014

Просечна зарада у Републици Србији у фебруару 2014:

- бруто: 60.845,00 динара
- нето: 44.057,00 динара

04.03.2014.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јануар - јун 2014. године
износи: 0,20067

("Службени гласник РС", бр. 24/2014)

25.01.2014.

Најнижа основица доприноса
од 1.2.2013 до 30.4.2014
односно до објављивања нових података:

22.282 динара

18.12.2013

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 18. 12. 2013. године смањена је за 0,5 процентних поена и износи 17,50%.
У складу са Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 18.12.2013. године износи 17,50%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 9,50%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

4. децембар 2013.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2014. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

17.април 2014

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
БРОЈ 2 и 3/2014,
издање
15. април 2014.


13. март 2014:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 4/2013


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
- пето измењено и допуњено издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друг издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.


ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs
- Посебан део сајта доступан само за претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа"

Детаљније информације и упутства на наредној страни.

15. 04. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 9,50%

15. 04. 2014.

Обавештење за све обвезнике из јавног сектора - обвезнике Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору

14. 04. 2014.

Ново обавештење АПР-а
о могућности замене финансијских извештаја за 2013. годину по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама

10. 04. 2014.

ЗАМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД. ЈЕ МОГУЋА
ДО 17. АПРИЛА 2014. ГОД.

Пријавите се

Привредни саветник и Правни факултет Универзитета у Београду заједнички организују

СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ ЗНАЊА У ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦЕНА

Детаљније      Пријава

Почиње 9. маја 2014. године

26. 03. 2014.

ЗАМЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОД. ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЈЕ МОГУЋА
ДО 3. АПРИЛА 2014. ГОД.

17. 03. 2014.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

13. 03. 2014.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУХВАТУ ПРАВИЛА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

07. 03. 2014.

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ - МАРТ 2014

Детаљније      Пријава

- Почиње 25. марта 2014. године -

06. 03. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 9,50%

05. 03. 2014.

Одговори на најчешће постављена питања у вези са обједињеном наплатом пореза и доприноса по одбитку на сајту Пореске управе

04. 03. 2014.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ САОПШТЕЊЕ О ШИФРАМА ПЛАЋАЊА

03. 03. 2014.

Обрасци ПДП, ПДН, и ПДО, као и
ППДГ-1П и ППДГ-1С се могу преузети са претплатничког дела сајта

Обрасци су истакнути црвеним (НОВО).
Молимо да их отварате десним дугметом миша у новом прозору.

28. 02. 2014.

Упутство АПР-а за достављање финансијских извештаја за 2013. годину за обвезнике који нису добили потребна документа за достављање финансијских извештаја

27. 02. 2014.

ПРОПИСАН ЈЕ РАЧУН ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ

27. 02. 2014.

Доприноси предузетника по решењу Пореске управе плаћени у току целе 2013. године признају се као расход у пореском билансу за 2013. годину

27. 02. 2014.

Нови обрасци новог Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности ПБ 2, ПК 2 и СУ 1. Очекује се прописивање обрасца ППДГ-1

- На претплатничком делу - Обрасци/Порези и доприноси на доходак грађана - истакнути црвеним (НОВО). Молимо да их отварате десним дугметом миша у новом прозору.

26. 02. 2014.

Пореска управа је на свом сајту објавила Упутство о шифрама плаћања које се примењује код плаћања пореза по одбитку

22. 02. 2014.

Нови обрасци за утврђивање пореза на добит могу се преузети са претплатничког дела сајта. Очекује се прописивање новог обрасца ПДП, као и пореских пријава за порез на приход од самосталне делатности

21. 02. 2014.

УТВРЂИВАЊЕ И КЊИЖЕЊЕ КОНАЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2013. ГОДИНУ

21. 02. 2014.

Ревалоризација за продате друштвене станове на дан 31. 12. 2013.

21. 02. 2014.

Преглед рачуна за уплату јавних прихода за обвезнике самосталне делатности објављен је на сајту Пореске управе

15. 02. 2014.

ОБЈАВЉЕНЕ СУ КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА ОБРАЧУН ВАН ДОХВАТА РУКЕ
ЗА 2013. ГОД.

14. 02. 2014.

Модел интерног акта може се преузети са интернет странице
Управе за јавне набавке

11. 02. 2014.

Објашњење Министарства финансија
о повезаности обвезника пореза на добит правних лица

10. 02. 2014.

Привредна комора Београда у сарадњи са Привредним саветником и Common Sense Group расписује упис на:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ ЗА
ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Детаљније     Пријава

03. 02. 2014.

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ТРАНСФЕРНИМ ЦЕНАМА

25. 01. 2014.

УСКЛАЂЕНИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ ЗАРАДА, НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА

24. 01. 2014.

Саопштење Пореске управе о новим уплатним рачунима за приходе од издавања у закуп сопствених непокретности и приходе од давања у закуп покретних ствари


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!