ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Детаљније на наредној страни

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

12.02.2016

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 12. 2. 2016. године смањена је за 0,25 процентних поена и износи 12,25%.

У складу са Законом о затезној камати, Народна банка Србије на својој интернет страници објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 12. 2. 2015. године износи 12,25%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 4,25%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

10.2.2016.

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јануар- јун 2016. године
износи: 0,203107

("Службени гласник РС", бр. 9/2016)

31.01.2016

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.668.700 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину износи 3.668.700 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2015. годину износи 256.738 динара.

28.01.2016.

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса од 01.02. до 30.04.2016. године:

22.449 динара

26.01.2016.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2016. ДО 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

25.01.2016

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
- 35.381,50 динара (за јануар) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. у наредном месецу.

25.01.2016

Просечна зарада у Републици Србији у децембру 2015:

- бруто: 70.763,00 динара
- нето: 51.485,00 динара

25.01.2016

Највиша основица доприноса:

- од 01.2 .2016. године 353.815,00 дин
- од 01.01 .2016. године 304.565,00 дин

12.01.2016

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за децембар 2015: 99,8

Потрошачке цене у Србији у децембру 2015. године, у односу на претходни месец, пале су за 0,2%.
Потрошачке цене у Србији у децембру 2015. године, у односу на децембар 2014. године, повећане су за 1,5%.
Раст потрошачких цена у 2015. години у односу на 2014. годину износио је 1,9%.

22.09.2015

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар – децембар 2016. године износи 121 динар (нето) по радном часу.

Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2016. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 79/15 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2015. године и раније, ако се исплаћују у 2016. години.

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
И "РЕГИСТАР ПРОПИСА"
ЗА 2016. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

Нова издања "Привредног саветника"

ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.


Електронско издање часописа
"Привредни саветник и регистар прописа - ДВД 2014"

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

28. децембар 2015

"РЕГИСТАР ПРОПИСА"
БРОЈ
12/2015,
издање
25. децембар 2015.


31. децембар 2015:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 4/2015

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.


1. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

2. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

3. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
4. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
5. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
6. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

Због великог интересовања Привредни саветник организује још један

СЕМИНАР

ТРАНСФЕРНЕ ЦЕНЕ

Петак, 19. фебруара 2016

Саветовање ће се одржати у Београду у просторијама Привредног саветника
са почетком у 9,00 часова

Молимо да користите електронску пријаву

12. 02. 2016.

Због Дана државности који се нерадно празнује 15. и 16. фебруара 2016. године, служба објашњења прописа (кол центар) неће радити.

Служба објашњења прописа, поред редовног рада радиће у суботу и недељу 20. и 21. фебруара, као и 27. и 28. фебруара 2016. године у периоду од 9:00 до 13:00 сати.

12. 02. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА НИВО ОД 4,25%

11. 02. 2016.

Утврђене су каматне стопе за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” зa 2015. и 2016. годину

Детаљније у претплатничком делу сајта

01. 02. 2016.

Посебни информациони систем Агенције од данас доступан корисницима

01. 02. 2016.

ПОРЕСКИ ТРЕТМАН НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИВАТНОГ ВОЗИЛА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ ИЛИ У ДРУГЕ СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ

29. 01. 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ О БОПУ ЗА УПЛАТУ МЕСЕЧНИХ АКОНТАЦИЈА
ПОРЕЗА НА ДОБИТ

28. 01. 2016.

НОВИ ПРОПИСИ УМАЊИЛИ ТРОШКОВЕ ПРИВРЕДЕ

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање
на тему:

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ
ЗА 2015. ГОДИНУ

- 1. феб . : Суботица, Ужице, Панчево
- 2. феб . : Чачак, Сента, Инђија
- 3. феб . : Зрењанин, Ваљево, Јагодина
- 4. феб . : Ниш
- 4. и 5. феб. : Београд, Нови Сад
- 5. феб . : Врњачка Бања
- 8. феб . : Крагујевац, Бор, Сомбор
- 9. феб. : Шабац, Н. Пазар, Лесковац

Саветовање у свим местима почиње
у 9,00 часова

Привредни саветник организује за претплатнике бесплатно саветовање
на тему:

СЕМИНАР

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2015. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- 8. феб . : Београд -

Пословна зграда „Привредни саветник“
Бул. краља Александра 86, V спрат, сала 501

Саветовање почиње
у 9,00 часова

13. 01. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА 4,50%

12. 01. 2016.

Брисање предузетника из Регистра привредних субјеката само уз доказ о измиреним пореским обавезама

12. 01. 2016.

Обавештење Пореске управе о позиву на број одобрења за плаћање привремених месечних аконтација пореза на добит за 2016. годину

05. 01. 2016.

ШЕСТ НОВИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!