ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

- Консултантске услуге: 011-3209-600
- Одговори на питања претплатника: Pitanja@privsav.rs

Зависна правна лица:


Партнери:

 


 

KРАТКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ЧАСОПИСИ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
АКТУЕЛНО

28.11.2016

Износ учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом
- 31.207,00 динара (за новембар) по особи са инвалидитетом коју послодавац није запослио, за уплате приликом исплате зарада за текући месец, а најкасније до 5. У наредном месецу

28.11.2016

Просечна зарада у Републици Србији у октобру 2016 :

-бруто: 62.414,00 динара
-нето: 45.281,00 динара

28.11.2016

Највиша основица доприноса:

- од 1.12.2016. године 312.070,00 дин
- од 01.11.2016. године 320.750,00 дин

14.11.2016

Индекс потрошачких цена у Републици Србији
- за октобар 2016: 100,7

Потрошачке цене у Србији у октобру 2016. године, у односу на претходни месец, више су за 0,7%.
Потрошачке цене у Србији у октобру 2016. године, у односу на октобар 2015. године, повећане су за 1,5%.
Потрошачке цене у Србији у октобру 2016. године, у односу на децембар 2015. године, повећане су за 1,8%

27.10.2016

Најнижа месечна основица за плаћање доприноса од 01.11. 2016. године до 31.01.2017. године:

22.204,00 динара (35% од 63.441)

21.09.2016

Kоефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у периоду јул- децембар 2016. године износи: 0,201272
Коефицијент је објвављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2016

12.09.2016

Mинимална цена рада по радном часу у Србији од. 1. јануара 2017. годину износиће 130 динара.

Између Владе Републике Србије и синдиката, постигнута је сагласност о висини минималне цене рада. Према договору минимална цена рада за 2017. годину изосиће 130 динара по радном часу без пореза и доприноса. Одлука Социјално-економског савета биће усвојена на првој следећој седници Владе.

08.07.2016

Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима од 08.07. 2016. године смањена је за 0,25 процентних поена и износи 12,00%.

У складу са Законом о затезној камати, Народна банка Србије на својој интернет страници објављује стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
Стопа затезне камате по дужничко-поверилачким односима за динар од 08.07.2016. године износи 12,00%. Ова стопа састоји се од референтне каматне стопе од 4,00%, увећане за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена.

31.01.2016

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину износи 3.668.700 динара.

Процењена највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину износи 3.668.700 динара.

Најнижа основица доприноса за обавезно социјално осигурање за обвезнике доприноса за социјално осигурање на приходе од самосталне делатности – предузетнике за 2015. годину износи 256.738 динара.

26.01.2016.

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕМАЈУ КАРАКТЕР ЗАРАДЕ, КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ФЕБРУАРА 2016. ДО 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

06.01.2015

Минимална цена рада за период јануар – децембар 2015. године износи 121 динар (нето) по радном часу.
Одлука о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 104/14 односи се на период у којем се врши исплата, независно од тога на који се период односи, тј. примењује се и на зараду за децембар 2014. године и раније, ако се исплаћују у 2015. години.

ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИС
"ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК"
ЗА 2017. ГОДИНУ

Детаљније на наредној страни

Упутство за е-Предрачун:  Html  PDF

Електронско издање часописа
"Привредни саветник и регистар прописа - ДВД 2015"

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО И УПУТСТВА


Нова издања "Привредног саветника"

Коментар
Закона о стечају


Драгиша Б. Слијепчевић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим: 612 стране.

 Пољопривредно земљиште

Стојан Јокић

- Прво издање -
Август, 2016.

Обим:240 стране.


Приручник за примену прописа о буџетском рачуноводству

Група аутора

- Пето измењено и допуњено издање -
Јун, 2016.

Обим: 512 стране.


ЧАСОПИСИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


19. април 2015:

БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
бр. 1/2016

- Садржај -

-Предговор уредника-


ИЗДАЊА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА


ПДВ
приручник
за примену
пореза на додату вредност


Група аутора

- Шесто измењено и допуњено издање -
Октобар, 2015.

Обим: 744 стране.

Садржај приручника и предговор


Приручник за трансферне цене
Група аутора

Предговор

Садржај

- Прво издање -
Новембар, 2015.

Аналитички контни план за друга правна лица

Аутори: Иван Антић и др. Милан Неговановић

Прво издање,
Јануар, 2015.,
обим: 168 стране

Аналитички контни план за привредна друштва, задруге и предузетнике
-Друго измењено и допуњено издање-

Приручник за примену Контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике
- Прво издање -


РАЗГРАНИЧЕЊЕ СУДСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ
– СТВАРНЕ И МЕСНЕ –

Аутор:Стојан Јокић

Април, 2013.,
обим: 184 стране,
Цена: 2.200 динара
са ПДВ

"ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА"

Прво издање,
720 страна
децембар 2011.

Доступно је и посебно друго издање ове публикације из 2005. године за Microsoft Office 2003.


ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА
у издању Привредног саветника може се излистати кликом на дугме: Публикације, или са овог линка.


1. Осврт на неаргументоване
критике званичних финансијских извештаја

2. Смернице за националну
стратегију финансијског извештавања

3. Ко и зашто напада Закон о рачуноводству
4. Беседа о лажима и обманама на којима се заснива предлог за измену рачуноводствених прописа
5. Решење о верификацији процене капитала Привредног саветника
6. Примедбе на "незакониту" приватизацију Привредног саветника

18. 11. 2016.

Саветовање на тему

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ И ОСТАЛЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

ће бити одржано у следећим градовима:

Чачак, Суботица: 05.XII 2016.
Ужице, Зрењанин: 06.XII 2016.
Београд, Нови Сад: 07.XII 2016.
Крагујевац, Ниш: 08.XII 2016.
Шабац, Врњачка Бања: 09.XII 2016.

Детаљније

10. 11. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

28. 10. 2016.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА НАЈАВИЛО ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА
О ПДВ-У ОД 1. 1. 2018. ГОДИНЕ

27. 10. 2016.

ОСВРТ НА МИШЉЕЊЕ МФИН ДА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА НЕИСКОРИШЋЕНИ ГОДИШЊИ ОДМОР ИМА ТРЕТМАН ЗАРАДЕ

20. 10. 2016.

ФОТОГРАФИЈЕ СА САВЕТОВАЊА У ДОМУ СИНДИКАТА

13. 10. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

14. 09. 2016.

Саветовање на тему

НОВИ ПРОПИСИ О ПДВ, ОБРАЧУН ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НА ПРИХОДЕ СТРАНИХ ЛИЦА
ће бити одржано у следећим градовима:

Ужице, Суботица: 17.X. 2016.
Чачак, Зрењанин: 18.X. 2016.
Београд, Нови Сад: 19.X. 2016.
Крагујевац, Ниш: 20.X. 2016.
Шабац, Врњачка Бања: 21.X. 2016.

Детаљније

14. 09. 2016.

Привредни саветник организује

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРС
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

Трајање: 7. 10. 2016 - 10.12. 2016

Детаљније      Пријава

Број места ограничен.
Молимо за благовремену пријаву.

КУРС ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА О ВОЂЕЊУ РАЧУНОВОДСТВА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА ПРЕМА МРС/МСФИ - 22. СЕПТЕМБАР 2016

Детаљније      Пријава

08. 09. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

12. 08. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НЕПРОМЕЊЕНОМ НИВОУ

21. 07. 2016.

ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗМЕЊЕНОГ И ДОПУЊЕНОГ ИНТЕРНОГ АКТА У ВЕЗИ СА СПРЕЧАВАЊЕМ ПРАЊА НОВЦА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НА ПРЕТПЛАТНИЧКОМ ДЕЛУ САЈТА

07. 07. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ СМАЊЕНА И ИЗНОСИ 4,00%

01. 07. 2016.

Нови динарски износи акцизе за цигарете од 1. јула 2016. године

10. 06. 2016.

Привредни саветник организује
СЕМИНАР

АКТУЕЛНА ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Београд, 27. јун 2016. године

Детаљније      Пријава

09. 06. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

02. 06. 2016.

ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ПРИВРЕМЕНИХ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ЛИЦА РЕГИСТРОВАНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД 1. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ

24. 05. 2016.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА НИВОУ ОД 4,25%

11. 05. 2016.

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА РАЧУНОВОЂЕ И РЕВИЗОРЕ

05. 05. 2016.

Огледни пример Правилника о канце- ларијском и архивском пословању и Листе категорија регистратурског ма- теријала са роковима чувања можете преузети у претплатничком делу сајта у рубрици „Актуелно за преузимање

05. 05. 2016.

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

28. 04. 2016.

Рок за пријаву података и уношење у матичну евиденцију стажа, зарада, накнада зарада, односно основица осигурања за 2015. годину је 4. мај 2016. године, с обзиром на то да 30. април ове године пада у суботу, која је нерадни дан.

13. 04. 2016.

Ново саопштење Министарства трговине, туризма и телекомуникација о примени члана 67. става 4. Закона о туризму

08. 04. 2016.

Достављање консолидованих и замена редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину

07. 04. 2016.

Мишљење Министарства трговине, туризма и телекомуникација о примени члана 67. става 4. Закона о туризму за угоститељске објекте за које постоји обавеза разврставања у категорије

15. 03. 2016.

Привредни саветник организује
САВЕТОВАЊЕ

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

19. април 2016. године

Детаљније      Пријава

30. 03. 2016.

Образац ППДГ-2Р за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2015. годину се може преузети у претплатничком делу сајта

29. 03. 2016.

Објашњење Министарства финансија у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза највише до 60 рата

24. 03. 2016.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРВИСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ М4 ОБРАСЦА ЗА 2015. ГОДИНУ

26. 02. 2016.

Каталози ОВП за преузимање:

1. ППП ПД      и       2. ПДПО/С и ПП КДЗН


АРХИВА ОБЈАВЉЕНИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА

Архива објављених значајнијих информација на јавном делу сајта, може се прегледати на наредној страни!