Aktuelne vesti

NOVE IZMENE U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA Na sajtu https://www.efaktura.gov.rs/ 27. maja 2022. god. Ministarstvo finansija objavilo je detalјe o novoj hitnoj ispravci sistema elektronskih faktura (SEF) 2.3. Usled izvršenih izmena u sistemu elektronskih faktura na istom sajtu Ministarstvo objavilo je i: • Novo ažurirano interno tehničko uputstvo (u dalјem tekstu: ITU) – verzija od 27. maja 2022. god. Novo ITU može se preuzeti putem sledećeg linka https://www.efaktura.gov.rs/tekst/360/azurirano-interno-tehnicko-uputstvo-27052022.php • Novu ažuriranu specifikaciju prilagođene primene standarda EN 16931-1 – verzija od 27. maja 2022. god. Nova specifikacija osnovnog modela fakture u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja može se preuzeti putem sledećeg linka https://www.efaktura.gov.rs/view_file.php?file_id=233&cache=sr. U nastavku navodimo promene koje su su deo izvršene ispravke SEF: • Dodato filtriranje po statusu "Slanje" na prikazu svih faktura pošilјaoca, na korisničkom interfejsu. Ovim je omogućeno da korisnik prilikom filtriranja liste izlaznih dokumenata može izabrati i status „Slanje“ i dobiti prikaz faktura koje su trenutno u procesu slanja (detalјi: ITU, str. 198); • Omogućeno otkazivanje fakture u statusu „Slanje“. Ovim je u SEF omogućena akcija „Otkaži“ na fakturi koja je duže od 15 minuta u statusu „Slanje“ (detalјi: ITU, str. 202); • Uvoz izlaznih faktura otpremanjem UBL datoteke - Promenjen „Response body“ u primeru metode na stranici 35 ITU; • Uvoz izlaznog UBL dokumenta - Promenjen „Response body“ u primeru metode na stranici 37 ITU; • Komponente – šeme – MiniInvoiceDto - Proširena „Properties“ lista purchaseInvoiceId parametrom na stranici 119 ITU; • Ostale ispravke • Dodat podatak o JBKJS za pošilјaoca i primaoca na PDF-u • Količina u detalјima fakture – dozvolјene su sada decimalne vrednosti • Omogućeno da se preko API-a pošalјe TaxTotal i bez TaxSubtotal • Ispravlјeno je prikazivanja datuma na PDF-u, ukoliko je vreme slanja posle 23:00 • Dodate informacije vezane za detalјe PDV stavki kad se koristi API • Omogućeno je knjižno odobrenje/zaduženje za fakturu koja je iskoristila ID sa prethodne otkazane fakture • Omogućeno je slanje knjižnog zaduženja sa količinom većom od 9999 • Omogućen unos decimala kod procentualnih vrednosti popusta • Omogućeno je ažuriranje kontakta kompanije u podešavanjima • API poziv za vraćanje liste ID-a fakture proširen na sve statuse fakture • Omogućeno otvaranja dokumenta u statusu "Slanje" • Ažurirana rekapitulacija avansa na korisničkom interfejsu i PDF-u, ukoliko korisnik kreiranu fakturu kroz korisničkom interfejs pošalјe putem API-a kao XML. • Omogućeno je da korisnik unese datum prometa iz prethodnog perioda kao datum početka osnova oslobađanja od PDV-a na korisničkom interfejsu • Izmene prikaza avansnog računa na PDF-u: i. "Datum dospeća" izmenjen u "Datum avansne uplate", ii. "Ukupno za plaćanje" izmenjeno u "Iznos avansne uplate za PDV" , iii. Uklonjeno: Umanjena osnovica - stopa 10% , iv. Uklonjeno: Ukupno PDV umanje za avanse - stopa 10% i v. Uklonjeno: Ukupno za uplatu; • Omogućeno kreiranje fakture koja se referencira na avansnu fakturu iz prethodnog perioda ili nije u SEF-u; • Omogućena registracija više subjekata za poreske punomoćnike. Detalјnije informacije o izvršenim hitnim izmenama u SEF biće date u sledećem broju časopisa Privredni savetnik.

30. maj 2022.