23. октобар 2013.

 

КОРИГОВАНЕ И СНИЖЕНЕ ЦЕНЕ КВЕЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА

 

Нове цене за квалификоване електронске сертификате су снижене и нису више везане ѕа курс Евра:


Промотивна цена корпоративне ПКС картице до 1.12.2013.

 

Квалификовани електронски сертификат са читачем износи

 

3.075.00 + PDV;

     

Квалификовани електронски сертификат без читача износи

 

2.575.00 + PDV;

 

Старе цене:


Промотивна цена корпоративне ПКС картице до 1.12.2013.

 

Квалификовани електронски сертификат са читачем износи

 

30 евра (у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) + ПДВ;

     

Квалификовани електронски сертификат без читача износи

 

21,5 евра (у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) + ПДВ;

 

 

 

На почетак стране