ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
3.02.2011. год.

на тему:

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 


ОСТАЛА САВЕТОВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА ОДРЖАНА У 2011. ГОДИНИ:


29. март 2011:

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ

 

24.02. до 08.03. 2011. године:

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ РАЧУНА ЗА 2010. ГОДИНУ

 


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14. јануар 2011.