ОДРЖАНО
САВЕТОВАЊЕ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА

од 24.1. до 8.2. 2011. године


на тему:

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ РАЧУНА ЗА 2010. ГОДИНУ

 


ОСТАЛА САВЕТОВАЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
ОДРЖАНА У 2011. ГОДИНИ:

 

29. марта 2011.
НА ТЕМУ:

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ

 

03. фебруара 2011.
НА ТЕМУ:

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2010 ГИДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 

 


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14. јануар 2011.