САВЕТОВАЊЕ НА ТЕМУ:

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2010. ГОДИНУ

29.03.2011. год.
Београд, Хотел "ЗИРА"

 


 

ОДРЖАНА
ОСТАЛА САВЕТОВАЊА У 2011. ГОДИНИ:

 

САВЕТОВАЊЕ
3.02.2011. год.
НА ТЕМУ:

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2010. ГОДИНУ ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 

САВЕТОВАЊЕ
од 24.01. до 8.02. 2011 год.
НА ТЕМУ:

САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ РАЧУНА ЗА 2010. ГОДИНУ

 


ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14. март 2011.

„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“
организује

С А В Е Т О В А Њ Е
на тему:

САСТАВЉАЊЕ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2010. ГОДИНУ


одржаће се
29. марта 2011. године у Београду, Хотел "ЗИРА"

 

Сви учесници саветовања добијају CD: Радне табеле за састављање консолидованих финансијских извештаја за 2010. годину.

На CD-у се налазе радне табеле у Excelu, за матично правно лице и за зависна правна лица, у форми радних листова, у које се уносе подаци из појединачних финансијских извештаја матичног и зависних правних лица за текућу и претходну годину. На CD-у је и посебна радна табела у коју се уносе подаци из појединачних финансијских извештаја за зависно правно лице из иностранства.

CD садржи и посебне радне табеле за консолидовање финансијских извештаја на нижем и вишем нивоу.

Поред радних табела намењених за кориснике, на CD-у су дате посебне радне табеле са примерима попуњених финансијских извештаја.

Детаљна објашњења о раду са радним табелама које се налазе на CD-у биће дата на саветовању.

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА