ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29. август 2011.

 

РЕГИСТАР СУДСКИХ ЗАБРАНА ПОЧЕЋЕ ДА РАДИ 17. СЕПТЕМБРА  2011. ГОДИНЕ

 

Агенција за привредне регистре (АПР) је на свом сајту објавила да ће од 17. септембра у АПР почети да ради Регистар судских забрана,  установљен Законом о извршењу и oбезбеђењу  ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011 од  09.05.2011. године).

Регистар судских забрана представља јавну евиденцију која садржи податке о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима, под условима прописаним законом.

Преко сајта АПР ће можи да се врши претраживање података који су уписани у Регистар судских забрана  и то према четири основна критеријума:

  • субјектима
  • имовини у односу на коју је одређена привремена мера
  • броју судске одлуке о привременој мери
  • броју под којим је заведен захтев за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.).

На сајту www.apr.gov.rs у одељку Регистар судских забрана пронаћи ћете више информација о овом регистру, начину претраживања података садржаних у регистру и потребној документацији за подношење захтева за упис, измене, допуне или брисање привремених мера. Такође, у овом одељку налазе се и примерци образаца и износи накнада за услуге које у оквиру овог регистра пружа Агенција.

О Регистру судских забрана, начину његовог претраживања и коришћења више ћемо писати у неком од наредних бројева часописа.