ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21. 09. 2021.

 

ДЕМО ВЕРЗИЈА ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ
И ТЕХНИЧКО УПУСТВО ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ

 

Министарство финансија је објавило демо верзију портала за електронске фактуре преко које корисници могу тестирати слање и примање електронских рачуна.

Демо верзија (окружење) система еФактура је доступна на следећој адреси: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/login

Поред тога, на адреси https://www.efaktura.gov.rs/ објављен је дугоочекивани, врло важан документ – Интерно техничко упуство за приступ и коришћење систему електронских фактура. Ово техничко упуство је врло обимно (прва верзија од 17. септембра 2021. има укупно 183 стране) и може се преузети са наведеног сајта.

Сем наведеног на поменутом сајту објављени су и

  • Нова ажурирана спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији (верзија од 20. септембра 2021. ) и
  • Сервис за валидацију докумената у XML  формату (UBL 2.1 стандард). На линку https://ecosio.com/en/peppol-and-xml-document-validator/ може се приступити сервису за валидацију докумената у XML  формату (UBL 2.1 стандард). Потребно је да одаберете следећи "Rule set": "UBL Invoice 2.1" за валидацију фактуре у UBL 2.1 стандарду. Сервис омогућава тестирање свих релеватних типова докумената у UBL 2.1 стандарду.

О примени Закона о електронском фактурисању и Закона о фискализацији држаћемо нови вебинар 19. октобра 2021. године, а детаљније о овоме пишемо у новом броју часописа.