ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12. 01. 2021.

 

ПОСТОЈЕЋЕ ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ДОК ТО НАЛАЖЕ ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

 

Влада Републике Србије је донела Уредбу о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 1/21 и ступила је на снагу 12. јануара 2021. године.

Постојеће ограничење радног времена одређених објеката, које је било орочено закључно са 11. јануаром 2021. године продужава се до даљег, то јест од 12. јануара 2021. године па док то налаже епидемиолошка ситуација.

Следећи објекти у периоду од 12. јануара 2021. године  па све док то налаже епидемиолошка ситуација могу радити сваког дана (укључујући суботу и недељу) од 05.00 часова до 20.00 часова:

- у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места),

- пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.)У току радног времена у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику;

- пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.). Током радног времена у затвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а чија је површина преко 300 m2, максималан број посетилаца ограничава се на једног посетиоца на 9 m2 .

- приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

- у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте),

- делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије);

- делатност у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).

 3. Ограничење радног времена од 05.00 до 20.00 часова не односи се на рад:

апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

- трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 час;

ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван ограниченог радног времена;

- позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде до 21.00 часа;

ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја, и то најкасније до 21.00 час;

-  фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван ограниченог радног времена;