ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08. 10. 2021.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ НОВОМ МОДЕЛУ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ

 

Министарство привреде расписало је јавни позив за пријављивање за финансијску подршку новом моделу фискализације.

Сви заинтересовани могу да се пријаве електронски, преко портала Пореске управе еПорези, у периоду од 15. октобра 2021. години до 31. јануара 2022. године.

О субвенционисању набавке електронских фискалних уређаја писали смо у нашој информацији на сајту у вести од 1. октобра. 2021. године: „ФИНАСИЈСКА ПОДРШКА ОБВЕЗНИЦИМА ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ – СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФИСКАЛНИХ УРЕЂАЈА“.

Подсећамо на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о утврђивању програма фиансијске подршке обвезницима фискалзације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација („Службени гласник РС“, бр. 95/21, у даљем тексту: Уредба). Уредба је ступила на снагу 2. октобра 2021. године, о чему смо писали у ПС 18/21.

Истичемо да обвезник фискализације за финансијску подршку може да се пријави само једном током трајања Јавног позива, те је неопходно да пре аплицирања изврши пријаву свих продајних места, што такође може да учини преко портала еПорези.

Постојећи обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу Уредбе.

Поред тога, постојећи обвезник фискализације може да оствари финансијску подршку по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу Уредбе.

Према томе, постојећи обвезник фискализације добиће субвенцију за онолики број фискалних каса (постојећих „старих“ каса по Закону о фискалним касама) колико их има фискализовано на дан 2.подношења изјаве о заинтересованости.

Пример:

Трговинско привредно друштво пријавило је 10 пословних простора, при чему у једном пословном простору (тржном центру) има пријављене две пословне просторије, што укупно чини 11 пословних простора, односно просторија. У својим малопродајним објектима има затечено фискализовано 35 фискалних.  Подношењем изјаве за доделу финансијске подршке до краја јануара 2022. године ово трговинско привредно друштво остварује право на субвенцију у износу од 4.600 евра у динарској противредности ((11+35)х100).

У случају да је укупан број пријављених пословних простора и просторија постојећег обвезника већи од броја пријављених активних фискализованих фискалних каса, висина финансијске подршке која се додељује на основу броја пословних простора и просторија биће обрачуната у односу на број пријављених активних фискализованих фискалних каса.

Нови обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији.

Пример:

Приређивач игара на срећу има 80 пословних просторија у којима обаваља делатност коцкања и клађења. Независно од величине пословних просторија и од тога да ли ће му за неке од њих бити потребно више од једног електронског фискалног уређаја, овај нови обвезник фискалзације добиће субвенцију у износу 16.000 евра у динарској противредности ((80 + 80) х 100).

То значи да и постојећи и нови обвезници фискализације могу поднети изјаву за доделу финансијске подршке за фискализацију и пре него што набаве електронске фискалне уређаје, већ од 15. октобра 2021. године, а након пријављивања пословог простора и пословних просторија.

Међутим, напомињемо да се изјава може поднети само једном током трајања Јавног позива, а да се у међувремену могу десити значајне промене код обвезника фискализације (отварање нових или затварање постојећих малопродајних објеката, стечај, ликвидација, прекид обављања делатности или брисање предузетника, одузимање ПИБ-а и слично). Због тога не препоручујемо да се пријаве подносе одмах од 15. октобра 2021. године, већ онда кад се сагледају перспективе пословања у наредних шест месеци. Крајњи рок за пријављивање за субвенцију је 31. јануар 2022. године.

Министарство привреде средства је обезбедило кроз Програм финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација, а у оквиру подршке фискализацији коју спроводи Министарство финансија.