ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

01. 12. 2021.

 

ОДЛАЖЕ СЕ ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

 

Министар финансија најавио је данас приликом одржавање обуке за локалне самоуправе “Примена система електронских фактура“ да ће, на захтев великог броја учесника, до краја године изменити Закон о електронском фактурисању и дати прелазни рок до краја априла да се корисници адаптирају и оспособе да издају и примају електронске фактуре.

Према томе, примена Закона о електронском фактурисању биће одложена, највероватније до 30. априла 2022. године, а тиме се омогућава додатни период да се сви учесници у овом процесу усагласе са новим законом и заврше све информационе припреме.