ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

01. 12. 2021.

 

ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ОГРАНИЧЕНЕ СУ ЦЕНЕ ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 114/21 објављена је Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница, којом су ограничене произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница, тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембар 2021. године. Измена ове уредбе објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 116/21 и ступила је на снагу 2. децембра 2021. године. У измењеној уредби извршено је само прецизирање да се ограничене цене основних животних намирница односе на јединицу мере за коју се утврђују продајне цене производа (килограм за шећер и брашно, литар за уље и млеко и бут за свињско месо).

 

Ограничење цена основних животних намирница примењује се у трајању од 60 дана за следећу робу:

  1. шећер кристал у паковању од једног килограма;
  2. брашно тип Т- 400 глатко, у паковању од једног килограма;
  3. јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра;
  4. свињско месо - бут;

UHT млеко са 2,8 процената млечне масти, у паковању од једног литра..

Ограничење цена се не односи на снижене цене (распродаје, сезонска снижења или акцијске продаје), уколико су биле на снази 15. новембра 2021. године, већ се односи на редовне цене, односно цене пре снижења.

Произвођачи не смеју испоручивати производе којима су ограничене цене овом уредбом у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

 

За непоштовање одредаба ове уредбе прописане су новчане казне за прекршај, и то:

- Од 100.000 до 2.000.000 за правно лице ако се не придржава начина обрачуна марже или поступа супротно одредбама чл. 1. и 2. ове уредбе.

- Уз ову казну може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

- За наведени прекршај казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

- За наведени прекршај казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Прва уредба је ступила на снагу 1. децембра 2021. године, а измењена уредба 2. децембра 2021. године са важношћу од 60 дана од дана ступања на снагу, тј. до 31. јануара 2022. године.