ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

31.03. 2020.

 

ИЗМЕЊЕНО ОБЈАШЊЕЊЕ МИНИСАРСТВА РАДА – НАКНАДА ЗАРАДЕ У СЛУЧАЈУ САМОИЗОЛАЦИЈЕ БИЋЕ РЕГУЛИСАНА ПОСЕБНИМ АКТОМ ВЛАДЕ

 

У вези остваривања права на накнаду зараде запосленом који је у самоизолацији, а коме је надлежни орган издао акт (решење или други акт) о самоизолацији или карантину Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална је изменило је Објашњење права и обавеза радника и послодаваца у току ванредног стања које је претходно издало и објавило на свом сајту 24. марта 2020. године.

Кориговани део Објашњења гласи:

„Накнада зараде, у случају самоизолације због здравственог надзора над заразном болешћу COVID-19 изазване вирусoм SARS-CoV-2 и мера ограничења кретања, односно мера кућне изолације, биће регулисана посебним актом Владе. Запослени је дужан да достави послодавцу решење надлежног органа о самоизолацији.“

Подсећамо, према члану 73. став 1. тач. 4) Закона о здравственом осигурању накнада зараде припада запосленом, у случају када је запослени привремено спречен за рад због прописане мере обавезне изолације као клицоноше или због појаве заразних болести у његовој околини. Првих 30 дана одсуства плаћа послодавац, а од 31. дана Републички фонд за здравствено осигурње.

С тим у вези, у Објашњењу пре извршене корекције, које смо иначе у целости пренели у ПС 8/20 у тематском чланку стајало је:

„Накнада зараде, према Закону о здравственом осигурању је просечна зарада коју је осигураник остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, и одређује се у висини 65% од основа за накнаду зараде.“

Другим речима, у вези висине накнаде зараде, у случају самоизолације због здравственог надзора над заразном болешћу COVID-19 изазване вирусoм SARS-CoV-2 и мера ограничења кретања, односно мера кућне изолације очекује се доношење посебног акта Владе, независно од тренутно важећих одредби Закона о здравственом осигурању.