ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

31.01. 2020.

 

НОВИ УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА, УМЕСТО ОД 1. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ, ПРИМЕЊУЈУ СЕ ОД 1. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

 

Нови Усклађени динарски износи акциза који су објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 5/2020, уместо од 1. фебруара 2020. године, примењиваће се од 1. јуна 2020. године, што је прописано изменом рока примене Усклађених динарских износа акциза у „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2020.

Нове Усклађене динарске износе акциза из „Службеног гласника РС“, бр. 5/2020, објавили смо у „Привредном саветнику“, бр. 4-5/2020, и ти износи акциза нису мењани, само се продужава почетак њихове примене, уместо од 1. фебруара 2020. године, примењиваће се од 1. јуна 2020. године, како је прописано изменом рока примене Усклађених новчаних износа акциза у „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2020.