ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

30. 12. 2020.

 

ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ОД 30. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
ДО 11. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ

 

1. Влада Републике Србије је донела Уредбу о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 158/2020 и ступила је на снагу 30. децембра 2020. године. Ова уредба доноси две измене у односу на досадашњи пропис, а које се односе на обављање делатности и то:

Прву, која се односи на продужење рока од 30. децембра 2020. године на 11. јануар 2021. године у којем  се ограничава радно време одређених објеката, тако да се  закључно са 11. јануаром 2021. године  радно време о у појединим делатностима и објектима ограничава;

Другу, према којој се, изузетно, 31. децембра 2020. године и 1. јануара 2021. године, радно време објеката у којима се пружају услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.) ограничава тако да ти објекти могу радити од 05.00 часова до 18.00 часова.

2. Имајући у виду основни текст и све четири досадашње измене и допуне Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, произилази да следећи објекти у периоду од 30. децембра 2020. године до 11. јануара 2021. годинемогу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00 часова:

- у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места),

- пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), изузев 31. децембра 2020. године и 1. јануара 2021. године, када могу да раде од 05.00 часова до 18.00 часова. У току радног времена у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17.00 часова није дозвољена музика у било ком облику;

- пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.). Током радног времена у затвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а чија је површина преко 300 m2, максималан број посетилаца ограничава се на једног посетиоца на 9 m2 .

- приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

- у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте),

- делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије), који могу да раде до 21.00 час;

- делатност у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).

 3. Ограничење радног времена од 05.00 до 20.00 часова не односи се на рад:

- апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

- трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 час;

- ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван ограниченог радног времена;

- ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја, и то најкасније до 21.00 час;

-  фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван ограниченог радног времена.