ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29.07. 2020.

 

ОБВЕЗНИЦИ КОЈИ ЋЕ КОРИСТИТИ НАЈАВЉЕНЕ НОВЕ МЕРЕ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НА ОБРАСЦУ ППП ПД ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ, ОДНОСНО ЗА МЕСЕЦ ЈУН ПОДНОСЕ НА РЕДОВАН НАЧИН СА ПЛАНИРАНИМ ДАТУМОМ ПЛАЋАЊА

 

Привредни саветник ових дана добија путем кол центра велики број питања у вези са најављеним новим мерама подршке привредним субјектима у приватном сектору кроз коришћење додатних фискалних погодности и директних давања у августу и септембру 2020. године. С тим у вези, Привредни саветник ће одмах по усвајању прописа којим се уређују нове мере дати смернице и инструкције својим претплатницима у погледу остваривања права на коришћење нових фискалних погодности и директних давања путем најављеног online семинара 31. јула 2020. године, давањем информација на сајту, као и кроз часопис.

Једно од питања које се посебно издваја ових дана тиче се начина подношења пореске пријаве за зараде на Обрасцу ППП ПД за месец јун до краја јула, за обвезнике који још увек нису поднели ову пореску пријаву, односно начина подношења пореске пријаве за зараде на Обрасцу ППП ПД за месец јул, за оне обвезнике који су претходно поднели порески пријаву за зараде за јун.

 

У вези са тиме, указујемо на следеће:

- обвезници који сада подносе пореску пријаву за зараде на Обрасцу ППП ПД за јул месец (будући да су претходно поднели пореску пријаву за зараде на Обрасцу ППП ПД за јун месец), независно од тога дали су претходно одложили доспелост пореза и доприноса за зараде за период март, април и мај или период април, мај и јун, као и независно од тога да ли су претходно користили директно давање које им је исплаћено почетком јула на основу Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима, пореску пријаву за зараде на Обрасцу ППП ПД за јул подносе на редован начин са обрачунатим порезом и доприносима на зараде, тако што ће као датум плаћања у пољу 1.4 унети стварни планирани датум плаћања (нпр. 31. јул 2020. године или неки други датум нпр. у августу 2020. године), а не 4. јануар 2021. године. Другим речима, доспелост обавеза за плаћање пореза и доприноса по пореској пријави за месец јул се не одлаже у складу са очекиваним новим мерама;

- обвезници који сада подносе пореску пријаву за зараде на Обрасцу ППП ПД за јун месец, а који су у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима  одложили доспелост пореза и доприноса на зараде за месеце март, април и мај, независно од тога да ли су претходно користили директно давање које је исплаћено почетком јула, пореску пријаву за зараде на Обрасцу ППП ПД за јун подносе на редован начин, са обрачунатим порезом и доприносима на зараде и са обавезом плаћања тако обрачунатих пореза и доприноса, тако што ће као датум плаћања у пољу 1.4 унети стварни планирани датум плаћања (нпр. 31. јул), а не 4. јануар 2021. године. Наиме, доспелост обавеза за плаћање пореза и доприноса по пореској пријави за месец јун, као и за месец јул се не одлаже у складу са очекиваним новим мерама.

 

У складу са очекиваним новим мерама доспелост пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада, као и за личну зараду одлаже се за обрачунски период август. Дакле, како је најављено, ППП ПД за обрачунски период август подносиће се са датумом плаћања 05.01.2021. године.

У вези са најављеним директним давањима у висини 60% минималне нето зараде, у августу и септембру, напомињемо да према нашим сазнањима та давања неће бити условљена подношењем  Обрасца ППП ПД до одређеног рока за било који предстојећи месец.