ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

29.05. 2020.

 

УПЛАТА ДИРЕКТНОГ ДАВАЊА ПОСЛОДАВЦИМА У ЈУНУ УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ АПРИЛА И ИЗНОСА ОСНОВНЕ МИНИМАЛНЕ МАРТОВСКЕ ЗАРАДЕ ОД 30.367,04, НЕЗАВИСНО ОД ТОГА КОЈА ЈЕ ПРИЈАВА ПОДНЕТА
ДО 1. ЈУНА (ЗА АПРИЛ ИЛИ ЗА МАЈ)


Подношењем пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД са датумом плаћања 04.01.2020. године до краја маја, односно према незваничним информацијама закључно са 1. јуном до 12 сати увече, независно од тога да ли се подноси пријава за месец април или мај, остварује се право на одлагање пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде, као и на директно давање које ће бити исплаћено у јуну, а чија ће висина бити утврђена на основу броја запослених из априла (умањен за лица са којима је раскинут радни однос од 10. априла до 30. априла 2020. године) и износа основне минималне мартовске зараде од 30.367,04 динара. Овакав начин утврђивања висине директног давања које ће бити уплаћено предузетницима и микро, малим и средњим правним лицима у јуну независан је од тога за који месец ће послодавац исплатити зараду са наменског рачуна и независно од тога колику зараду је остварио конкретан запослени.

О овоме смо детаљно писали у ПС 10/20.