ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28.07. 2020.

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НАЈАВИЛА ЈЕ УСВАЈАЊЕ НОВИХ МЕРА ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ КРОЗ КОРИШЋЕЊЕ ДОДАТНИХ ФИСКАЛНИХ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНИХ ДАВАЊА У АВГУСТУ И СЕПТЕМБРУ 2020. ГОДИНЕ

 

Ових дана очекује се да Влада усвоји пропис којим ће се уредити начин и услови под којима ће се омогућити реализација нових мера подршке привредним субјектима у приватном сектору кроз коришћење додатних фискалних погодности и директних давања у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19

Како је најављено, нове мере подразумеваће уплату нових бесповратних средстава за два месеца, односно уплате директних давања у августу и септембру 2020. године у висини 60% минималне зараде, одлагање доспелости пореза и доприноса на зараде за један месец за почетак 2021. године, као и одлагање доспелости аконтација за порез на приходе од самосталне делатности.

Поводом усвајања нових мера, Привредни саветник организује Online семинар у петак, 31. јула 2020. године са почетком у 9 часова, на којем ћемо упознати све учеснике са начином остваривања права на коришћење нових фискалнихпогодности и директним давањима.