ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.05. 2020.

 

ДО КАДА ЈЕ ПОТРЕБНО ПОДНЕТИ ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ НА ОБРАСЦУ ППП-ПД ЗА ПОТРЕБЕ ДОБИЈАЊА ДИРЕКТИХ ДАВАЊА У ЈУНУ 2020. ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ – ДО 31. МАЈА (НЕДЕЉА) ИЛИ ДО 1. ЈУНА (ПОНЕДЕЉАК)?

У складу са чл. 4. ст. 3. Уредбе привредни субјект који се определи да користи фискалне погодности и директна давања у Обрасцу ППП-ПД за приходе из радног односа за обрачунски период – месец за који користи фискалне погодности и директна давања уносе 4.1.2021. године у пољу 1.4. – датум плаћања.

У складу са чл. 11. ст. 2. и 3. Уредбе привредни субјект могу да користе фискалне погодности и директна давања прописана Уредбом:

за сва три месеца уколико Образац ППП-ПД са датумом 4.1.2021. године доставе до краја априла 2020. године;

– за два месеца уколико први пут Образац ППП-ПД са датумом 4.1.2021. године доставе до краја маја 2020. године и

– за један месец уколико први пут Образац ППП-ПД са датумом 4.1.2021. године доставе до краја јуна 2020. године.

У вези са овиме смо у ПС 10/20 у оквиру актуелности у вези са применом Уредбе саветовали да привредни субјекти који желе да наставе са коришћењем фискалних погодности и директних давања, да до краја маја 2020. године поднесу пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године, независно до од тога да ли ће то учинити подношењем пореске пријаве за април 2020. године или за мај 2020. године, иако то није изричито прописано Уредбом.

У вези са овиме дали смо примере:

  • привредни субјекти који су прихватили коришћење пакета мера у складу са Уредбом подношењем пореске пријаве за март на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године до краја априла, сада су дужни, ако желе да наставе са коришћењем пакета мера, да поднесу пореску пријаву за април на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године до краја маја;
  • привредни субјекти који су прихавтили коришћење пакета мера у складу са Уредбом подношењем пореске пријаве за април на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године до краја априла, сада су дужни, ако желе да наставе са коришћењем пакета мера, да поднесу пореску пријаву за мај на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године до краја маја;

У вези са овиме, поставило се питање да ли је последњи дан 31. мај 2020. године под којим је потребно поднети пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године, како би привредни субјект добио директно давање у јуну 2020. године, с обзиром да тај дан пада у недељу.

Према нашим незваничним сазнањима, систем Пореске управе ће бити успостављен на начин да ће директна давања бити уплаћена у јуну оним привредним субјектима који су поднели пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД са датумом 4.1.2021. године закључно са 1. јуном 2020. године, који пада у понедељак, и то до 12 сати увече (с обзиром на то да је 31. мај нерадни дан).

Другим речима, јунска уплата бесповратних новчаних средстава по основу директних даања у складу са Уредбом, чија се реализација очекује почетком јуна 2020. године, биће уплаћена привредним субјектима који закључно са 1. јуном 2020. године (понедеак) до 12 сати увече поднесу пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД са датумом 04.01.2021. године за обрачунски период април 2020. године, односно мај 2020. године. Очекујемо да ће се надлежни огласити по овом питању са одговарајућом званичном информацијом.

Подсећамо да ће износ овог јунског директног давања бити опредељен на основу броја запослених за обрачунски период април 2020. године и износа основне минималне нето зараде за март 2020. године, независно од тога да ли су привредни субјекти закључно са 1. јуном 2020. године поднели пореску пријаву на Обрасцу ППП-ПД са датумом 4.1.2021. године за месец април или за месец мај.

Са друге стране, подсећамо и на то да привредни субјекти који не подносе Образац ППП-ПД, односно који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, користе фискалне погодности и директна давања у складу са одредбама ове уредбе.