ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.03. 2020.

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ЗА НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА ПРОДУЖАВА ДО 30. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ (ТОКОВИ ОТПАДА, АМБАЛАЖА ИТД.)

 

Агенција за заштиту животне средине објавила је на својој интернет страници обавештење да ће у периоду ванредног стања наставити да пружа све своје услуге грађанима.

Због уведеног ванредног стања и настале здравствене кризе у Републици Србији, извештајни период за достављање података за Национални регистар извора загађивања продужава се до 30. априла 2020. године.

Питања за Агенцију могу се достављати путем електронске поште. Email адреса је:

[email protected]

Извештаји у папирној форми могу се доставити након завршетка ванредног стања.

Према томе, обвезници накнада за производе који после употребе постају посебни токови отпада,  годишњи извештај који се саставља на Обрасцу 2. дужни су да овај извештај унесу у информациони систем Националног регистра извора загађивања до 30. априла 2020. године (уместо до 31. марта), а извештај у папирној форми доставе након завршетка ванредног стања.

Продужење рока односи се и на достављање годишњих извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, као и на друге извештаје чији је законом прописани рок 31. март текуће године за претходну годину.