ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26. 12. 2020.

 

ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ОД 26. ДО 29. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

 

Влада Републике Србије је донела Уредбу о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 156/2020 и ступила је на снагу 26. децембра 2020. године. Ова уредба доноси три измене у односу на досадашњи пропис, а које се односе на обављање делатности и то:

Прву, која се односи на продужење рока од 26. на 29. децембар у којем  се ограничава радно време одређених објеката, тако да се  закључно са 29. децембром 2020. године радно време о у појединим делатностима и објектима ограничава;

Другу, укинуто је ограничење рада преко викенда  у појединим објектима, тако да следећи објекти могу радити сваког дана од 05.00 часова до 20.00 часова:

- у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места),

- пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.),

- пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.)

- приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

- у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте),

- делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије),

- делатност у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), и

Трећу,  у периоду од 26. до 29. децембра 2020. године током радног времена у затвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а чија је површина преко 300 m2, максималан број посетилаца ограничава се на једног посетиоца на 9 m2 .

Ово је прописано као изузетак од одредбе члана 6. став 1. ове уредбе према којој је прописано да су за  време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани  дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање два метра између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.