ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

25. 12. 2020.

 

ДОНЕТА ЈЕ УРЕДБА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ОДЛАГАЊА
ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

 

Влада Републике Србије је на седници од 24.12.2020. године, донела Уредбу о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести ЦОВИД-19 (у даљем тексту: Уредба о одлагању плаћања). Ова уредба ће бити објављена у наредном броју „Службеног гласника РС“.

Доношење Уредбе о одлагању плаћања већ смо најавили у информацији коју смо објавили на нашем сајту 23.12.2020. године:

https://www.privsav.rs/pages/povremene_vesti/2020/23_12_2020.html

Уредбом о одлагању плаћања ближе се уређује поступак и начин одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Службени гласник РСˮ, бр. 54/20, 60/20 и 65/20-др. закон) и Закључком Владе („Службени гласник РСˮ, бр. 104/20  и 106/20).

Због великог интересовања наших преплатника у вези са одлагањем плаћања дугованог пореза и доприноса, о овој теми, између осталог, причаћемо детаљно на вебинару који је заказан за 30. децембар 2020. године, а такође припремамо и чланак који ћемо објавити у „Привредном саветнику“, бр. 24/20.