ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.03. 2020.

 

 

ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ „ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА“
У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

У периоду ванредног стања које је уведено од 15. марта 2020. године, Привредни саветник организовао је своје пословање тако да претплатницима омогући редовно добијање часописа и давање одговора на питања постављена путем Call Center-a на позивни број 011/3209-600, као и достављање одговора на питања добијена преко мејла pitanja@privsav.rs.

У циљу заштите запослених за време ванредног стања које је уведено ради сузбијања пандемије изазване вирусом COVID-19, активирали смо информациони систем који омогућава запосленим саветницима и уредницима да све пословне активности могу да обављају од куће на начин на који су то радили до сада у пословним просторијама наше компаније.

У време трајања ванредног стања, Влада Републике Србије, министарства и други надлежни органи свакодневно доносе одређене прописе којима се суспендују одредбе важећих закона и других прописа који се примењују у редовном стању, о чему редовно информишемо претплатнике објављивањем информација на нашем интернет сајту у рубрици „ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА“.

За време ванредног стања у нашем часопису који излази два пута месечно у рубрици „НОВИ ПРОПИСИ“ информисаћемо претплатнике о свим актуелним прописима који се примењују у овом периоду. Такође, по потреби, достављаћемо и одговарајуће информације, објашњења и упутства о примени актуелних прописа путем циркуларних мејлова.

У овом, за све нас тешком периоду, настојаћемо да одржимо професионални ниво пословања и оправдамо поверење које нам, свих ових година, пружате претплатом на наше часописе и консултантске услуге.

 

ВАШ ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК