ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

23.03. 2020.

 

 

ОД 22. МАРТА 2020. ГОДИНЕ ДОЗВОЉЕН ЈЕ ИЗВОЗ ШЕЋЕРА И ДЕТЕРЏЕНАТА КОЈИ СУ ПРИПРЕМЉЕНИ ЗА ПРОДАЈУ НА МАЛО

 

Одлуком о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 39/2020 од 21. марта 2020. године прописано је да забрана извоза белог шећера и детерџената који су припремљени за продају на мало престаје да важи 22. марта 2020. године.

 Практично то значи да је од наведеног датума извоз белог шећера (тар. ознака: 1701 99 10 00) и детерџената који су припремљени за продају на мало (тар. ознака 3402 20 90 00)  - слободан.