ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

19. 11. 2020.

 

НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ОБЈАВЉЕНИ СУ НАЦРТИ ЗАКОНА

 

Министарство финансија републике Србије објавило је на свом интернет сајту следеће:

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана;

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица;

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;

Нацрт закона о изменама о допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање;

Нацрт Закона о фискализацији.

 

О наведеним нацртима укратко пишемо у новом броју часописа, а детаљније ћемо писати када буду објављени (што се очекује ускоро).

Поред тога, у новом броју часописа пишемо и о предлозима следећих прописа:

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину;

Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;

Закон о изменама и допуни Царинског закона;

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.