ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

19.03. 2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

 

Централни регистар обавезног социјалног осигурања је на свом сајту објавио обаваштење да странке захтеве за доделу овлашћења могу да достављају електронским путем на мејл адресу: [email protected]. У обавештењу је истакнуто да захтев  мора бити послат са мејл адресе која је регистрована у АПР-у. Поред захтева потребно је проследити и копију личне карте законског заступника и лица којима се додељује овлашћење.