ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

18.05. 2020.

 

ОД 15. МАЈА 2020. ГОДИНЕ НИСУ ОГРАНИЧЕНЕ ЦЕНЕ У ТРГОВИНИ
СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ

На основу овлашћења из члана 39. Закона о трговини Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме која  је објављена у „Службеном  гласнику РС“, број 75/2020 и ступила на снагу 15. маја 2020. године.  Овом одлуком је прописано да од 15. маја 2020. године престаје ограничење цена у трговини на велико и мало за следеће производе: сапун, шампон, пасту за зубе, детерџенте, пелене за децу и одрасле, марамице, убрусе (у ролни и на комад)  и тоалет папир.

После ступања на снагу наведене одлуке и даље су ограничене цене у трговини на велико и мало заштитне опреме тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 5. март 2020. године. Ово ограничење цена односи се на: рукавице (и одећу и прибор за одећу) од пластичних маса, прекривке - текстилне за хируршку употребу, одело хируршко од папира, одело заштитно (гумено), одело хируршко (текстилно) и заштитине наочари. Ограничење цена за набројане производе важи до 16. јуна 2020. године.

Подсећамо да су после ступања на снагу ове одлуке и даље ограничене марже свих учесника у ланцу снабдевања тако да не прелазе ниво маржи тих производа на дан 5. март 2020. године за следећу робу: пластичне маске са текстилним филтером,  маске папирне, рукавице (гумене, хируршке и остале), варикину и остале дезинфектанте, асепсол и алкохол. Ограничење маржи за наведене производе важи до 16. јуна 2020. године.