ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

18.03. 2020.

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНЕЛА ЈЕ ЗАКЉУЧАК О ОГРАНИЧАВАЊУ ОКУПЉАЊА НА ЈАВНИМ ОТВОРЕНИМ И ЗАТВОРЕНИМ ПРОСТОРИМА

 

Влада Републике Србије је седници одржаној 17. марта 2020. године донела Закључак 05 Број: 53-2581/2020 којим се ограничава окупљање на јавним отвореним и затвореним просторима (у наставку: Закључак Владе).

Наиме, Закључком Владе ограничава се окупљање грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима тако да дистанца између лица мора бити најмање 2 m, као и да на површини од 4 m2 не може бити више од једног лица, а испред објекта неопходно је назначити укупан број лица која могу истовремено боравити унутар простора.

За лица која због радне обавезе и начина организације рада објективно не могу применити ову меру изузимају се од овог ограничења.

Закључак Владе ће се ради реализације, доставити Генералном секретаријату Владе, који ће овај закључак објавити на званичној интернет страници Владе www.srbija.gov.rs и Министарству здравља које ће овај закључак објавити на интернет страници www.covid19.rs.