ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

16. 12. 2020.

 

ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ПОЈЕДИНИМ ДЕЛАТНОСТИМА У ПЕРИОДУ 16 - 18 ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

 

Према одредбама члана 14. став 1. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање Ковид-19 (Службени гласник РС“, број  151/2020 – у даљем тексту: Уредбау периоду  почев од 16. децембра 2020. године закључно са 18. децембром 2020. године, радно време о у појединим делатностима и објектима ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.

Ограничење важи за следеће објекте:

- у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места),

- пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.),

- пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.)

- приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

- у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и

- делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије)

- делатност у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).

      

Чланом 14. став 2. Уредбе прописано више изузетака  од наведених ограничења.

 

I Следећи објекти могу да раде и ван радног времена утврђеног за радне дане (од понедељка до петка од 05.00 часова до 17.00 часова), као и суботом и недељом:

-  апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине,

- бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,

- трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране.

 

II Следећи објекти могу да раде радним данима до 21.00 часа, као и суботом и недељом:

- трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине,

- самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

 

III  Следећи објекти могу да раде и ван радног времена утврђеног за радне дане (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова, као и суботом и недељом:

- ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге, и

-  ветеринарске ординације и лабораторија и сл.

IV Могу да раде радним данима (од понедељка до петка) као и суботом и недељом, од 5 до 17 часова следећи субјекти:

- позоришта,

-  биоскопи,

- музеји, галерије и сл.;

 

V Следећи објекти могу да раде радним данима најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом:

- ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;

 

VI Пијаце могу да раде радним данима (од понедељка до петка)  од 05,00 часова до 17,00 часова, а суботом и недељом од 06.00 часова до 15.00 часова;

 

VII Следећи објекти могу да раде ван радног времена утврђеног за радне дане, као и суботом и недељом када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза:

- фитнес центри,

- теретане,

- вежбаонице,

- базени и

- други објекти намењени за спорт и рекреацију.

 

VIII Све друге радње, објекти и места на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања могу да раде радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова, а суботом до 17.00 часова:

- обућарске радње,

- кројачке радње,

- столарске радње,

- стаклорезачке радње и сл.,

- сервиси,

- технички прегледи и сл.;

 

IX Радним данима (од понедељка до петка)  од 05,00 часова до 17,00 часова, а суботом и недељом до 17.00 часова могу вршити продају продавци који продају својих производа обављају тако да производе који су поручени електронским путем, с тим што их могу предати купцу испред објекта и то без уласка купаца у објекат у коме се врши продаја или у објекат у коме је смештен продајни објекат.

Продавац је обавезан да обезбеди да се испред објекта где се врши предаја купцима купљених производа налазе највише три лица и да купци, односно лица која преузимају производе обавезна носе маску и држе растојањеод најмање два метра.