ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

16. 11. 2020.

 

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА УМАЊЕЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ ЗА НОВОНАСТАЊЕНОГ ОБВЕЗНИКА

 

Mинистар финансија донео је Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр.  137/20 и ступио је на снагу 14. новембра 2020. године.

Овим правилником ближе се уређујe начин остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника у складу са чланом 15в Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ), за зараду коју остварује по основу радног односа на неодређено време са квалификованим послодавцем.

Правилником су прописане обавезе квалификованог послодавца и новонастањеног обвезника у вези достављања документације која је неопходна да би се остварила прописана олакшица по основу пореза.

Детаљније о овој теми писаћемо у наредном броју часописа.