ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15. 11. 2020.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПЕТ НАЦРТА ЗАКОНА
У ПЕРИОДУ ОД 12. НОВЕМБРА ДО 1. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

 

У складу са закључцима Владе Републике Србије одређено је спровођење јавне расправе о: Нацрту закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Нацрту закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, Нацрту закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Нацрту закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и Нацрту закона о изменама Закона о државним службеницима.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта закона, као и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о наведеним нацртима закона спровешће се у периоду: од 12. новембра до 1. децембра 2020. године.

Више о законима на ЛИНКУ.

(Извор текста вести: вебсајт Министарства државне управе и локалне самоуправе - www.mduls.gov.rs, од 12. новембра 2020. године)