ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14.05. 2020.

 

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ПУНОЛЕТНИМ ГРАЂАНИМА – НОВИ ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПРИЈАВЕ И НАЧИНУ УПЛАТЕ И НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

Министар финансија донео је Правилник о начину пријави и начину уплате једнократне новчане помоћи („Службени гласник РС“, бр. 73/20, у даљем тексту: Правилник). Правилник је ступио на снагу 13. маја 2020. године.

Правилником се утврђују начин и поступак подношења пријаве за добијање једнократне новчане помоћи пунолетних држављана Републике Србије који нису примаоци пензије или примаоци новчане социјалне помоћи (пријава), као и начин уплате једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије у складу са Уредбом о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС, бр. 60/20, 62/20 – др. пропис и 65/20 – др. пропис, у даљем тексту: Уредба).

Република Србија ће извршити уплату једнократне новчане помоћи пунолетним држављанима Републике Србије у износу од 100 (сто) евра у динарској противвредности прерачунато по званичном средњем курсу Народне банке Србије, што на дан ступања на снагу Уредбе износи 11.759,40 динара (једнократна новчана помоћ).

Примаоци пензија и примаоци новчане социјалне помоћи стекли су право на једнократну новчану помоћ аутоматски и нису дужни да подносе пријаву у складу са Правилником.

Пунолетни држављани Републике Србије, изузев прималаца пензија или прималаца новчане социјалне помоћи (у даљем тексту: држављани), подносе пријаву:

1) електронским путем преко портала Министарства финансија – Управе за трезор (у даљем тексту: Управа за трезор), путем веб адресе https://idp.trezor.gov.rs/ (у даљем тексту: портал); или

2) телефонским путем у периоду од 15. маја до 5. јуна 2020. године – позивањем контакт центра, чијим радом управља Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство), уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, на број 0800101100 (у даљем тексту: контакт центар).

Пријава преко портала Министарства финансија – Управе за трезор омогућена је већ од 13. маја 2020. године.

Приликом подношења пријаве, пунолетни држављани Републике Србије, који нису примаоци пензије или примаоци новчане социјалне помоћи достављају следеће податке:

1) јединствени матични број грађанина (ЈМБГ);

2) регистарски број важеће личне карте;

3) назив банке код које je отворен или ће бити отворен рачун на који се уплаћује једнократна новчана помоћ, и то избором са падајуће листе банака.

Име и презиме, као и број телефона и/или имејл адресу држављани нису дужни да достављају.

Пунолетни држављани Републике Србије имају могућност провере статуса пријаве, преко портала или контакт центра.

Ради спровођења уплате једнократне новчане помоћи у Министарству успостављен је привремени регистар пунолетних држављана Републике Србије, који на дан ступања на снагу Уредбе имају пребивалиште на територији Републике Србије, са важећом личном картом, и то: свим примаоцима пензија, свим примаоцима новчане социјалне помоћи као и онима који су се пријавили за добијање једнократне новчане помоћи, а који садржи Уредбом прописане податке (привремени регистар). Директни приступ привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије имају овлашћени администратори.

После подношења пријаве држављанина, Министарство приступа утврђивању испуњености услова за уплату једнократне новчане помоћи на основу података који се налазе у централном систему за електронску обраду и складиштење података министарства надлежног за унутрашње послове, односно у основним службеним евиденцијама о личном стању грађана министарства надлежног за послове државне управе.

Пренос средстава по основу уплате једнократне новчане помоћи врши се са посебног наменског рачуна који је отворен за ту намену у Министарству – Управи за трезор, на текуће рачуне пунолетних држављана Републике Србије, односно посебне наменске рачуне пунолетних држављана Републике Србије који су отворени код пословних банака за уплату једнократне новчане помоћи.

 

Одговоре МФИН на најчешћа питања у вези са начином пријаве и уплате једнократна новчана помоћ пунолетним грађанима можете прочитати ОВДЕ