ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

13.07. 2020.

 

ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ
ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕПоштовани претплатници,

На овом линку можете преузети Образац 1 као Ворд документ за попуњавање.

У заглављу је препоручљиво унети назив и адресу локалне пореске администрације(у даљем тексту: ЛПА) којој се подноси пријава. Унос  података о томе коме се подноси пријава није прописан правилником, али је то практично, нарочито ако се делатност обавља на територији више ЛПА.

С обзиром на то да се ове године подноси пријава за 2020. и 2019. годину а да за унос ових података такође није прописано место, унели смо податке о години испод назива пријаве, а преплатници могу ове податке изменити (уместо 2020, унети 2019.).

У пољима где је предвиђено да се изабере једна од опција није прописан начин одабира, па треба одабрати неки пригодан начин.

Степен негативног утицаја активности правног лица или предузетника према претежној делатности може се одабрати уносом знака „штиклирања“ у последњој колони поред податка висини утицаја.

Величина правног лица или предузетника може се одабрати тако што ће се „болдовати“, тј. „замастити“ величину правног лица/предузтника.

У поље „Јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ потребно је набројати све јединице ЛПА на којима се обавља делатност (било претежна било споредна). Подсећамо да се утвђена висина накнаде дели на једнаке делове на онолико јединица ЛПА где се обавља делатност и препоручујемо претплатницима да обавезно провере висину утврђене накнаде када добију решење од ЛПА.

О накнади за заштиту и унапређивање животне средине писали смо у ПС 24/19, 1/20 и 11/20.