ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.06. 2020.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА СА 1,50% НА 1,25%


Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 11. јуна 2020. године одлучио је да референтну каматну стопу смањи са 1,50% на 1,25%.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. јула 2020. године.