ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.05. 2020.

 

ОД 8. МАЈА 2020. ГОДИНЕ НИСУ ОГРАНИЧЕНЕ ЦЕНЕ
ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА У ТРГОВИНИ

 

1. На основу овлашћења из члана 39. Закона о трговини Влада Републике Србије је донела Одлуку о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме која  је објављена у „Службеном  гласнику РС“, број 67/2020 и ступила на снагу 8. маја 2020. године.  Овом одлуком је прописано да од 8. маја 2020. године престаје ограничење цена у трговини на велико и мало за следеће прехрамбене производе: хлеб, јестиво уље од сунцокрета, бели шећер, со, воду, тестенине, месне прерађевине, рибу, термички обрађено кравље млеко (пастеризовано и стерилизовано), млеко у праху, јогурт, кокошија јаја и  дечију храну. Од наведеног датума нису ограничене  марже свих учесника у ланцу снабдевања за: поврће и воће, свеже месо и брашно од пшенице.

2. После ступања на снагу наведене одлуке и даље су ограничене цене у трговини на велико и мало одређених производа за одржавање хигијене и заштитне опреме тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 5. март 2020. године. Ово ограничење цена односи се на: сапун, шампон, пасту за зубе, детерџенте, рукавице (и одећу и прибор за одећу) од пластичних маса, пелене за децу и одрасле, марамице, убрусе (у ролни и на комад), тоалет папир, прекривке - текстилне за хируршку употребу, одело хируршко од папира, одело заштитно (гумено), одело хируршко (текстилно) и заштитине наочари. Ограничење цена за набројане производе важи до 13. јуна 2020. године.

Подсећамо да су после ступања на снагу ове одлуке и даље ограничене марже свих учесника у ланцу снабдевања тако да не прелазе ниво маржи тих производа на дан 5. март 2020. године за следећу робу: пластичне маске са текстилним филтером,  маске папирне, рукавице (гумене, хируршке и остале), варикину и остале дезинфектанте, асепсол и алкохол. Ограничење маржи за наведене производе важи до 13. јуна 2020. године.