ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12.03. 2020.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА СА 2,25% НА 1,75%

 

Извршни одбор Народне банке Србије на ванредној седници одржаној 11. марта 2020. године одлучио је да референтну каматну стопу смањи за 50 базних поена на ниво од 1,75%.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. априла..