ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10. 12. 2020.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 1,00%

 

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 10. децембра  2020. године одлучио је да референтну каматну стопу смањи на  1,00%

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. новембра 2020. године