ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

08. 12. 2020.

 

ПОДНОШЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНОГ ЗАХТЕВА ЗА ПРИВРЕМЕНИ БОРАВАК И ДОЗВОЛУ ЗА РАД ПОЧЕВ ОД 1. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

 

Према одредби члана 41а Закона о странцима, почев од 1. децембра 2020. године, прописана је могућност подношења обједињеног захтева за одобрење, односно продужење привременог боравка странца са захтевом за дозволу за рад. Овај захтев подноси странац лично или електронским путем надлежном органу на прописаном обрасцу.

У ''Службеном гласнику РС'', бр. 144/2020 објављен је  Правилник о обједињеном захтеву за одобрење, односно продужење привременог боравка и издавање дозволе за рад странцу ( у даљем тексту Правилник), којим је прописан Образац Захтева за одобрење/продужење привременог боравка и дозволе за рад странцу (са преводом на енглески језик), заједно са таксативно набројаним прилозима који се подносе у зависности од врсте дозволе за рад странца.

Правилник је ступио на снагу 28. новембра 2020. године чиме је омогућено подношење обједињеног захтева за одобрење, односно продужење привременог боравка и радне дозволе Министарству унутрашњих послова/Полицијска управа Управа за странце од 1. децембра 2020. године.