ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

07.05. 2020.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДЖАНА НА ИСТОМ НИВОУ ОД  1,50%

Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 7. маја 2020. године одлучио је да референтну каматну стопу задржи на истом нивоу од 1,50%.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 11. јуна  2020. године.