ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

07.05. 2020.

 

ОД 6. МАЈА УКИНУТО ВАНРЕДНО СТАЊЕ

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној 6. маја 2020. године, донела је Одлуку о укидању ванредног стања које је проглашено 15. марта 2020. године. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 65/20, и ступила је на снагу даном објављивања, тј. 6. маја 2020. године.