ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

07.04. 2020.

 

ВЛАДА ЈЕ ДОНЕЛА ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ПРЕПОРУКАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРЕОСТАЛОГ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

На сајту Владе Републике Србије обављено је да је Влада, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, донела Закључак којим је препоручено да запослени који у току ванредног стања свакодневно обављају свој посао, али од куће, односно на даљину, искористе преостали део годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно до 30. јуна.

Такође, препоручено је и да послодавци, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, те су у складу са законом своје запослене упутили на одсуство са рада, предност дају коришћењу годишњих одмора.

Поред тога, како се наводи, овим закључком послодавци могу да дозволе коришћење преосталог дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године, за запослене који у току ванредног стања редовно обављају посао на свом радном месту.