ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

06.04. 2020.

 

ИЗВРШЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАРЕДБЕ О ОГРАНИЧЕЊУ И ЗАБРАНИ КРЕТАЊА ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

У „Службеном гласнику РС“ бр. 50/20 објављене су измене и допуне Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије, које су ступиле на снагу 3. априла 2020. године.

Суштински ради се о следећим изменама и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије:

  • забрана кретања за лица са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника, као и за лица са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника односи се на период осим суботом од 04 до 07 часова, уместо недељом од 03 до 08 часова, као што је то раније било прописано;
  • забрана кретања свим лицима је у времену од 17 до 05 часова радним данима, као и од 13 часова суботом до 05 часова понедељком1) . У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору 2) .

Поред наведеног, уређено је и то да се приликом одржавања сахрана забрањује присуство више од 10 лица, уз обавезно поштовање међусобне удаљености присутних од 2 метра.

 

1) Изузетно, дозвољено је извођење кућних љубимаца у периоду од 23 часа до 01 час наредног дана, као и недељом у периоду од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта, почев од 4. априла 2020. године.

2) Ова забрана у вези са максималном бројем лица приликом кретања заједно не односи се на родитеље са малолетном децом.